100-Day Action Plan

Zapewne zastanawiasz się, co ukrywa się pod tą anglojęzyczną nazwą. 100-DAY ACTION PLAN jest dedykowany dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji rynkowej. Głównymi przyczynami tego zjawiska są:

 • pojawienie się nowego konkurenta,
 • nieefektywny model biznesowy,
 • brak długoterminowej strategii rozwoju,
 • nieumiejętne zarządzanie posiadanymi zasobami.

To tylko niektóre z możliwych scenariuszy. Każdy przypadek jest inny i najczęściej obejmuje kilka powiązanych ze sobą obszarów. Moim zadaniem będzie przemodelowanie Twojego biznesu w taki sposób, żeby generował w sposób regularny zysk i w długoterminowej perspektywie osiągnął wyznaczone cele strategiczne.

Otrzymasz dokument zawierający same konkrety. Cele, strategia, działania, harmonogram. Zero lania wody. Pamiętaj, że wypracowanie odpowiednich rozwiązań wymaga również Twojego zaangażowania i wsparcia. Stworzenie spójnej i  logicznej wizji pozwoli na uzdrowienie  Twojego przedsiębiorstwa.

Doświadczenie & Kompetencje

 • współpraca z międzynarodową firmą konsultingową obsługują polskich i zagranicznych przedsiębiorców,
 • doświadczenie we współpracy ze start-upami oraz dojrzałymi przedsiębiorstwami,
 • ukończone studia podyplomowe na kierunku Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie w Warszawie,
 • rozpoczęte podyplomowe studia menedżerskie w SGH w Warszawie.

Zakres wsparcia

 • analiza strategiczna sytuacji przedsiębiorstwa,
 • reorganizacja dotychczasowej strategii,
 • opracowanie nowego planu operacyjnego,
 • wyznaczenie KPI dla każdego rozpoczętego projektu,
 • wprowadzenie nowych standardów  i  procesów w firmie,
 •  stworzenie harmonogramu działań z podziałem obowiązków między członków zespołu.

Przedstawione wyżej wyliczenie nie jest kompletne. Całość tworzy spójny dokument, pozwalający na wdrożenie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Twojej firmy.

Zasady współpracy

 • sposób komunikacji: mail, telefon, skype, spotkanie,
 • czas wykonania: 1 – 3 miesiące. (w zależności od stopnia skomplikowania),
 • wynagrodzenie: od 3500 zł netto (plus VAT),
 • forma płatności: gotówka, przelew bankowy.

Jeśli zainteresowała Cię moja oferta, to napisz do mnie na adres konrad.siekierda@gmail.com lub wypełnij formularz kontaktowy.