analiza prawna, biznesplan, ryzyko

Analiza prawna, jako element biznesplanu

Jak zdajesz sobie sprawę biznesplan jest dokumentem pozwalającym wykonawcy na zaplanowanie działania w czasie – w uporządkowany i przemyślany sposób. Jego wdrożenie znaczenie zwiększa szanse na powodzenia całego przedsięwzięcia. Skoro to wiemy, to może warto się zastanowić czy elementem takiego dokumentu nie powinna być również analiza prawna? Według mnie, jak najbardziej tak. W tym artykule, chciałbym Cię przekonać do tego punktu widzenia.

Oczywistym jest, ze prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia szeregu ryzyk występujących w otoczeniu biznesowym. Jednym z nich jest ryzyko prawne, równie istotne co ryzyko postępu technologicznego czy grupa ryzyk finansowych. Wpływa ono w dużym stopniu na strategię przedsiębiorstwa, przyjętą w celu ich ograniczenia lub wyeliminowania. W polskich realiach aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia, a składa się na to kilka czynników:

  • nadprodukcja prawa – polski ustawodawca tworzy w ostatnim czasie wiele aktów prawnych, niestety większość z nich jest uchwalana w pospiechu, co przekłada się na niską jakość i trudność stosowania w praktyce;
  • częsta nowelizacja przepisów – brakuje stabilności otoczenia prawnego, pewnej dozy przewidywalności i pomysłu na długoterminowe projektowanie, obecnie funkcjonuje to na zasadzie podejmowania doraźnych środków;
  • nieprzewidywalny system podatkowy – wielokrotnie poruszany przeze mnie temat, największy problem polega na tym, że prawo podatkowe w Polsce zmienia się zbyt często, jest nietransparentne i skomplikowane dla podatnika.

To tylko wierzchołek góry lodowej. Każda branża spotyka się ze swoimi problemami i są one nieuniknione – pojawią się wcześniej lub później. Celem analizy prawnej jest identyfikacja tych ryzyk. W szczególności znalezienie źródeł potencjalnych zagrożeń, przedstawienie ich w treści biznesplanu i znalezienie środków na zminimalizowanie ich skutków. Przykładowo w branży napojów alkoholowych (piwo), możemy wyszczególnić następujące ryzyka:

  • wzrost stawek akcyzy – każdy hektolitr alkoholu zostaje objęty wyższą stawką, co wpływa na cenę i marżę uzyskiwaną na poszczególnych produktach;
  • ograniczenie godzin sprzedaży – gminy mają prawo do limitowania zbytu alkoholu między godziną 22.00 a 6.00 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
  • ograniczenie możliwości reklamowania – reklama i promocja piwa nie może być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00.

Poza wymienionymi powyżej można również wyróżnić ryzyka związane ze zmianami w uzyskiwaniu zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi (limitowanie liczby wydawanych zezwoleń przez radę gminy), ograniczeniami w lokalizacji zakładów produkcyjnych czy zakaz dystrybucji alkoholu w określonych w ustawie miejscach (zakłady pracy, środki transportu publicznego i inne).

analiza prawna, biznesplan, ryzyka
Monitorowanie ryzyka w firmie to jedno z kluczowych zadań.

Trzeba przyznać, że katalog ten jest całkiem obszerny. Nie wyczerpałem oczywiście tematu i można wskazać więcej realnych zagrożeń, oddziałujących na zasady konkurencji na rynku napojów alkoholowych. Wszystkie te regulacje znacząco utrudniają prowadzenie biznesu i stanowią silne bariery rozwoju całej branży. Z drugiej strony mają na celu zmniejszenie spożycia alkoholu wśród społeczeństwa i zapobieżenie alkoholizmowi.

Wracając do clou problemu, umieszczenie w biznesplanie elementu analizy prawnej (obejmującej m.in. katalog potencjalnych ryzyk prawnych) ułatwia w przyszłości zarządzanie ryzykiem oraz skraca czas reakcji na niepomyślne zdarzenia. Zarząd danej firmy może z wyprzedzeniem opracować odpowiednie środki zaradcze, które złagodzą skutki negatywnych fluktuacji.

Stworzenie systemu monitorującego te zagrożenia oraz przygotowanie strategii działania na wypadek materializacji jednego z ryzyk stanowi podstawowe zadanie każdego przedsiębiorcy. Przed przystąpieniem do tej kwestii warto zadać sobie pytanie: Co się stanie, jeśli…? Jakie kroki podejmie moja firma, żeby dalej skutecznie konkurować na rynku? Jak zmieni się moja strategia i cele, jakie wyznaczyłem?

Czy znasz odpowiedzi na te pytania? Wiesz, jakie ryzyka prawne generuje twoja branża i jak im zapobiegać? W dobrym biznesplanie każdego przedsięwzięcia takie informacje muszą się znaleźć – po prostu jest to praca którą trzeba wykonać. Uwierz mi, że jest to tak samo ważne, jak reszta przyjętych założeń w tym strategicznym dokumencie.

Brak komentarzy

Anuluj