bdo, baza danych o odpadach, sprawozdanie o opakowaniach, opłata produktowa

BDO w Gastronomi, czyli 12 najważniejszych obowiązków

Według badań GfK wartość rynku gastronomicznego w Polsce wyniosła w 2019 roku 36,6 mld zł. Rynek ten podwoił swoją wartość w przeciągu ostatnich dwóch dekad. Wzrost ten napędzają platformy internetowe pozwalające na składanie zamówień online – UberEats, Pyszne.pl czy PizzaPortal. Sytuacja spowodowana koronawirusem doprowadziła do zmiany dotychczasowego sposobu działania. Konieczne stało się dostosowanie modelu biznesowego do istniejących realiów, zwłaszcza w obliczu lockdownu całej branży.

Wielu restauratorów, właścicieli pubów, barów, kawiarni i innych placówek gastronomicznych zaczęło oferować dania na wynos lub dowóz. W tym celu wykorzystują różne opakowania (pudełka kartonowe, styropianowe, plastikowe, torby papierowe, folie spożywczą oraz inne). Pozwalają na zabezpieczenie posiłku przed utratą temperatury oraz umożliwiają jego bezpieczny transport.

Taka działalność jest zgodna z przepisami sanitarnymi i jak najbardziej pożądana przez klientów. Pojawia się tylko jeden, mały szkopuł. Z opakowań używanych do wysyłki zamówień należy rozliczyć się z urzędem marszałkowskim. Z tego artykułu dowiesz się, jakie obowiązki związane z BDO spoczywają na osobie prowadzącej biznes w gastronomi. Gotowy?

1. Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej w zależności od zakresu swojej działalności mogą być objęci obowiązkiem uzyskania wpisu w rejestrze BDO. Obowiązek ten dotyczy m. in. podmioty oferujące jedzenie na dowóz lub wynos. Dlaczego tak jest?

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na osoby, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach (tutaj posiłek) określone wymagania. Jednym z nich jest konieczność uzyskania wpisu w rejestrze BDO.

Prowadzący punkt gastronomiczny może podlegać wpisowi do rejestru również z innych tytułów np. jako wytwórca odpadów. Popularnym odpadem występującym w gastronomii są oleje posmażalnicze (frytura, tłuszcze roślinne). W obrocie funkcjonuje również skrót UCO (ang. Used Cooking Oil).

Smażysz frytki w swoim lokalu? Pamiętaj, żeby zużyty olej przekazać firmie specjalizującej się w odbiorze takich odpadów

2. Zapłata opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Uzyskanie wpisu w rejestrze BDO dla wprowadzających produkty w opakowaniach związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty rejestrowej. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP stawka wynosi 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł. Natomiast wpisanie się wyłącznie, jako wytwórca odpadów nie generuje tego kosztu.

Oprócz opłaty rejestrowej mamy również opłatę roczną. Jej wysokość kształtuje się na takim samym poziomie. Wprowadzający produkty w opakowaniach powinien dokonać płatności w terminie do końca lutego każdego roku sprawozdawczego. W 2021 roku termin ten będzie przypadał na 28 lutego.

Są to dodatkowe koszty, które należy ponieść i uwzględnić w budżecie przedsiębiorstwa. W przypadku tych opłat nie ma żadnych zwolnień i ulg. Nie przysługuje pomoc de minimis.

3. Przekazywanie informacje o odpadach opakowaniowych

Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego (placówki gastronomiczne zalicza się do tego katalogu) są zobowiązani przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  • dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu;
  • właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi;
  • znaczenia poszczególnych oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Pewnie zastanawiasz się w jaki sposób spełnić ten wymóg? Najlepszym rozwiązaniem będzie wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży (sposób rekomendowany w ustawie).

W przypadku potencjalnej kontroli mamy solidne dowody na spełnienie tego ustawowego obowiązku (art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami). Opracowana przez nas broszura powinna być dopasowana do profilu prowadzonej działalności, używanych opakowań i istniejącego systemu zwrotu i recyklingu odpadów.

Klient powinien wiedzieć, co może zrobić z opakowaniem po jego wykorzystaniu

4. Prowadzenie ewidencji opakowań i odpadów

Restauracja, pizzeria, kebab czy burgerownia prowadzące sprzedaż na dowóz lub wynos powinny zainteresować się tematem ewidencji. Można wyróżnić ewidencję odpadów oraz ewidencję opakowań. Na wprowadzających produkty w opakowaniach ustawodawca nałożył obowiązek ewidencjonowania wszystkich opakowań, a konkretnie gromadzenia informacji o ich masie i rodzaju.

Może przyjąć postać papierową lub elektroniczną – w zależności od preferencji sporządzającego. Osobiście zachęcam klientów do tej drugiej opcji. Najczęściej zakładamy osobny arkusz kalkulacyjny i tam wprowadzamy na bieżąco informacje, bazując głównie na danych sprzedażowych.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ewidencję odpadów. Tutaj cały proces ewidencjonowania odbywa się za pośrednictwem systemu BDO. To tam uzupełniamy karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO). Do końca 2020 r. ewidencja odpadów może mieć jeszcze formę papierową. Od 2021 r. będzie obowiązywać wyłącznie forma elektroniczna. Warto dobrze się do tego dobrze przygotować.

Zapraszam do udziału w organizowanych przeze mnie szkoleniach stacjonarnych w Krakowie. Jeden z modułów dotyczy właśnie ewidencji. Przekazuję uczestnikom praktyczną wiedzą, którą mogą potem wykorzystać przy samodzielnym wypełnianiu kart i składaniu sprawozdań. Po więcej informacji zapraszam tutaj.

5. Prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych i opłata

Przechodzimy do tematyki publicznych kampanii edukacyjnych. Każdy punkt gastronomiczny wykorzystujący opakowania do wysyłki/transportu posiłków powinien prowadzić kampanie edukacyjne. Pewnie zastanawiasz się na czym to polega?

Otóż jest to zbiór działań mających na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przejawem takich działań może być organizacja imprez o charakterze edukacyjno-informacyjnym, wydruk dedykowanych plakatów, ulotek, broszur itp.

Temat, który można umiejętnie wykorzystać od strony marketingowej. Jeśli tylko mamy na to czas i chęci. Dla tych co nie mają – wprowadzono możliwość odprowadzenia opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Wynosi 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. A to znaczy, że jeśli składamy sprawozdania za rok 2019, to bierzemy wartość opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2018. Nie takie oczywiste, co?

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z organizacją odzysku opakowań (istnieją takie twory na rynku), to może ona przejąć od nas to zobowiązanie. Wtedy nie uiszczamy opłaty i nie zawracamy sobie głowy kampaniami. Jaki jest minus tego rozwiązania? Trzeba sypnąć groszem i wypłacić organizacji wynagrodzenie.

Przedsiębiorca używający opakowań ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

6. Osiąganie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz opłata produktowa

Sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz związane z nią ograniczenia w prowadzeniu placówek gastronomicznych, doprowadziły do tego, że wiele przedsiębiorców rozpoczęło sprzedaż swoich dań na dowóz i na wynos. Taki sposób działania powoduje konieczność zaopatrywania się we wszelkiego rodzaju opakowania. Pełnią one szereg ważnych funkcji m.in. umożliwiają transport posiłków, zabezpieczają dania przez uszkodzeniem oraz utrzymują właściwą temperaturę posiłków.

Ich używanie generuje jednak pewne konsekwencje po stronie przedsiębiorcy. Mam na myśli obowiązek zapewnienia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorca może zrealizować to zobowiązanie samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Jeśli nie uda mu się osiągnąć docelowych poziomów, to będzie zmuszony do zapłaty opłaty produktowej. Sposób jej obliczania, stawki oraz praktyczny przykład przedstawiłem w artykule tutaj. Płatność dokonuje się na odrębny rachunek urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca każdego roku. Wszelkie opóźnienia spowodują konieczność naliczenia odsetek.

Jeśli masz problemy z wyliczeniem wartości opłaty produktowej lub nie wiesz, w jakie działy sprawozdania za opakowania uzupełnić, to napisz do mnie. Szybka konsultacja i będziesz wiedział, co i jak.

7. Prowadzenie ewidencji toreb foliowych i opłata recyklingowa

Wykorzystujesz w swojej restauracji, pubie, barze torby na zakupy z tworzywa sztucznego? Jeśli tak, to prawdopodobnie podlegasz pod przepisy regulujące opłatę recyklingową. Obejmują one wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego (gastronomia jest zaliczana do tego katalogu) lub hurtowego, w których takie torby są używane do pakowania produktów.

Przykład. Marta prowadzi w Krakowie hinduską restaurację. Sprzedaje jedzenie na wynos i na dowóz. Zamówienia pakuje m.in. w foliowe reklamówki, do których wkłada pojemniki z żywnością. Czy Marta powinna uzyskać wpis w BDO i rozliczyć się z wprowadzonych na rynek toreb?

Zgodnie z ustawą Marta jest zobowiązana pobrać opłatę recyklingową od każdego nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Pod tym względem nie ma wyjątków. Sytuacja ta nie obejmuje jednak przypadków, kiedy takie torby używamy na potrzeby własne np. w celach higienicznych w kuchni.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę. Ustawodawca zdecydował się na ustalenie tej kwoty na niższym pułapie i obecnie kształtuje się na poziomie 20 gr/szt. To całkiem pokaźna kwota, jak na gabaryty towaru podlegającego sprzedaży.

Opłatę recyklingową rozlicza się kwartalnie, czyli w 3-miesięcznym cyklu. Pobraną opłatę wpłaca się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Przykład. Maciej prowadzi bar z hamburgerami. Zamówienia pakuje w papierowe pojemniki i foliowe torby. Swoją działalność rozpoczął 10 stycznia 2020 r. W jakim terminie Maciej powinien zapłacić opłatę recyklingową?

Maciej rozpoczął działalność w pierwszym kwartale 2020 roku, więc za okres od 10 stycznia do 31 marca, powinien pobierać opłatę recyklingową i opłacić nie później niż do 15 kwietnia. Wskazane czynności należy wykonać samodzielnie (obliczyć i zapłacić). Urząd nas do tego nie wezwie. W przypadku opóźnienia konieczne będzie naliczenie dodatkowych odsetek.

Podobnie jak w przypadku innych opakowań, z toreb foliowych również składa się roczne sprawozdanie do marszałka województwa w terminie do 15 marca każdego roku kalendarzowego. W tym celu w systemie BDO wyodrębniono osobny dział, w którym można wprowadzić liczbę nabytych i wydanych toreb według gramatury.

Warto również pamiętać, że przedsiębiorcy objęci są obowiązkiem prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych toreb. Może ona przyjąć postać papierową lub elektroniczną. Nie ma żadnego wzoru określającego szczegółowe wymogi i zasady jej prowadzenia. Jeśli potrzebujesz szablonu, napisz do mnie. Posiadam odpowiednie egzemplarze w swojej ofercie.

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego podlegają opłacie recyklingowej

8. Składanie sprawozdania za odpady i opakowania

Prowadzący placówkę gastronomiczną sporządza i wysyła do marszałka województwa roczne sprawozdania. Jeśli wprowadza produkty w opakowaniach (np. sprzedaż na dowóz lub wynos) to składa sprawozdanie za opakowania. A gdy wytwarza odpady, niezwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji, to przedkłada sprawozdanie z wytwarzanych odpadów.

Są to dwa odrębne sprawozdania. Każde z nich należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Pod tym względem rok 2020 był wyjątkowy, bo przedłużono te terminy. Sprawozdanie za opakowania można było złożyć do 11 września, a za odpady do 2 listopada.

W sprawozdaniu za opakowania wskazuje się m.in. masę wprowadzonych do obrotu opakowań, osiągnięty poziom odzysku i recyklingu, wysokość opłaty produktowe, sposób wykonania obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej oraz inne wymagane przez marszałka informacje. Wszystko przechodzi przez system BDO.

Z kolei w sprawozdaniu z wytwarzanych odpadów wypełniający podaje informacje o ich masie i rodzaju – przypisując im odpowiedni kod. Formularz wymaga również określenia tego, czy odpady powstały w instalacji czy poza nią (temat na oddzielny artykuł).

Przed uzupełnianiem konkretnych rubryk sprawozdania, dobrym pomysłem będzie zebranie wszystkich niezbędnych danych z prowadzonych przez nas ewidencji. To znacznie przyspieszy proces. Jeśli popełnimy błąd i wyślemy już dokument do urzędu, to istnieje możliwość poprawek i złożenia korekty.

Potrzebujesz pomocy przy sprawozdaniu? Nie ma sprawy, zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców w tym obszarze. Współpracuję z restauracjami, pizzeriami czy fastfoodami. Znam specyfikę branży, jej problemy i wyzwania – napisz do mnie tutaj.

9. Przechowywanie informacji zawartych w ewidencji

Wiesz, że wykorzystywanie opakowań do wysyłki produktów powoduje konieczność prowadzenie ewidencji. Ustawodawca zdecydował, że informacje tam zawarte należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przykładowo, jeśli Ewa rozpoczęła działalność 10 marca 2019 roku , to zgodnie z przepisami powinna przechowywać dane z ewidencji do 31 grudnia 2024 roku. Datą początkową jest zatem 31 grudnia 2019, a nie 10 marca 2019 roku. Warto przy tym pamiętać, że wpis w BDO należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Pojawia się teraz kwestia, w jaki sposób przechowywać i zabezpieczyć te dane? Przed odpowiedzią na to pytanie należy zastanowić się jaki jest cel tych działań. Sprawa wydaje się być prosta – mając pomóc organom kontrolnym w weryfikacji działań przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami środowiskowymi.

W takich okolicznościach, warto zadbać o ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i utratą. Warte rozważenia są możliwości zapisu danych w chmurze lub szyfrowanych nośnikach. W końcu są to informacje, które można zakwalifikować, jako informacje poufne. Zdecydowanie nie powinny dostać się w ręce osób nieuprawnionych.

Nie tylko żywność należy odpowiednio przechowywać. Informacje zawarte w ewidencji również (niekoniecznie w lodówce:-))

10. Umieszczanie numeru rejestrowego

Obecność w rejestrze BDO sprawia, że przedsiębiorstwu zostaje nadany indywidualny numer rejestrowy. Jest on przypisany firmie zgłoszonej w systemie. Osoby objęte obowiązkiem opłacania opłaty rejestrowej (art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach) powinny również umieszczać ten numer na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzona działalnością.

Zapewne zastanawiasz się, które dokumenty autor tego postanowienia miał na myśli? Otóż chodzi głównie o dokumenty fiskalne takie jak faktury, paragony, rachunki. Jeśli wystawiamy jeszcze karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów w formie papierowej, to tutaj również warto dokonać odpowiedniego zapisu.

Natomiast nie trzeba dodawać numeru rejestrowego na dokumentach kadrowych, dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego oraz dokumentach związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura. Tak daleko BDO nie sięga.

Stosunkowo łatwo można zweryfikować czy dany podmiot spełnia swoją powinność. Wystarczy dokonać zakupu produktu bądź usługi i mamy czarno na białym, jak to jest w danym przedsiębiorstwie z przestrzeganiem przepisów środowiskowych. Oczywiście nie obejmuje to przypadków kiedy ktoś złożył wniosek rejestrowy, który nie został jeszcze przez organ rozpatrzony. To już jednak inna bajka.

Nieumieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach przez osoby do tego zobowiązane grozi nałożeniem przez organ administracyjnej kary pieniężnej. Wprost stanowi o tym art. 194 ust. 1 pkt 5a ustawy o odpadach. Niestety konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Według przepisów administracyjna kara pieniężna za to naruszenie wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł. To potężne sumy, jak na polskie realia. Skoro kary są tak wysokie, to czy warto ryzykować?

11. Aktualizacja danych w rejestrze BDO

W sytuacji zmiany informacji zawartych w rejestrze BDO lub modyfikacji zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu należy złożyć wniosek o zmianę wpisu. Składa się go przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem konto w systemie.

Mamy na to 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Całkiem sporo czasu jak na wykonanie tej prostej czynności, tym bardziej że można to zrobić z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Moment przed odpaleniem filmu na Netflixie może być pożytecznie wykorzystany, co o tym myślisz?

Tak poważnie, to warto wziąć sobie ten obowiązek do serca. Przykładowo, jeśli zmieniamy siedzibę firmy, adres korespondencyjny, zaczynamy wytwarzać odpady, których kody nie zostały zgłoszone lub rozszerzamy swój zakres działalności (np. zaczynamy wysyłać produkty za granicę), to składamy wniosek aktualizacyjny. Prawda, że proste?

Odpowiednia higiena w kuchni i w rejestrze BDO to podstawa

12. Wykreślenie z rejestru BDO

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Podobnie jak w przypadku wniosku aktualizacyjnego, składamy go za pośrednictwem systemu BDO. Wypełniamy specjalnie przygotowany formularz i wysyłamy do marszałka województwa.

Termin na złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru wynosi 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Tutaj również staramy wyrobić się w ustawowym terminie, żeby nie było późnej zastrzeżeń ze strony urzędu.

Wniosek o wykreślenie z rejestru BDO podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. To nie przelewki. Jeśli nie załączymy dowodu zapłaty (w praktyce potwierdzenie przelewu), to urząd wezwie nas do jej uzupełnienia. Zasada jest prosta: chcesz zniknąć z rejestru – płacisz.

Wniosek o wykreślenie może złożyć również pełnomocnik. Wystarczy załączyć odpowiedni dokument przy składaniu wniosku. Szablon pełnomocnictwa dostępny jest na stronie systemu BDO. Warto jednak dopasować go do swoich potrzeb, ustalając zakres i czas trwania umocowania. Jeśli potrzebujesz szytego na miarę dokumentu, napisz do mnie – zaprojektuję według potrzeb.

Z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wiąże się jeszcze jeden obowiązek. Konieczność złożenia sprawozdania o odpadach lub sprawozdania za opakowania. Mamy na to 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności. Niezwykle ważny obowiązek i warto sobie to zapamiętać. Jeśli kończymy biznes, to możliwie szybko rozliczamy się z urzędem marszałkowskim, żeby nie było potem problemów.

Ku przestrodze przypominam o artykule 179 ustawy o odpadach. Zgodnie z jego treścią, kto nie składa wniosku o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu lub grzywny. Nie znam przypadku, żeby kogoś skazano na areszt, jednak grzywna wydaje się możliwa do zastosowania. Może lepiej darować sobie tę przyjemność?

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

grupa bdo

Jeśli tak, mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie – z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam.

Słowem podsumowania

Sytuacja gastronomii jest trudna. Każdy stara się przetrwać ten pandemiczny okres, a przy okazji uszczknąć trochę z tortu, jakim jest rynek jedzenia na dowóz. Strategie i modele działania są zróżnicowanie, tak samo jak bogactwo oferowanych doznań smakowych.

Przedsiębiorcy działający bez wpisu do BDO podejmują ogromne ryzyko. Przede wszystkim narażają się na dotkliwe kary finansowe przewidziane w ustawie. Dodatkowo dają oręż swojej konkurencji, która może powiadomić organy kontrolne o bezprawnym działaniu i nałożyć kolejne sankcje. Czy warto ryzykować jeszcze bardziej w obecnej sytuacji?

Jeśli potrzebujesz mojego wsparcia w kwestiach BDO (rejestracja, ewidencja, sprawozdania oraz inne sprawy) napisz do mnie na adres kancelaria@konradsiekierda.pl lub wypełnij formularz kontaktowy. Sprawnie i bezproblemowo załatwimy Twoją sprawę. Garść opinii o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

Sklep internetowy w BDO

Następny artykuł

Sklep internetowy w BDO

3 komentarze

Anuluj

  1. Po pierwszej rozmowie telefonicznej ,nie miałem wątpliwości , że rozmawiam z osobą mającą ogromną wiedzę.
    Bez wahania zleciłem rozliczenie ,sporządzenie sprawozdania w zakresie BDO w gastronomii.
    Firma godna polecenia.