baza danych o odpadach, bdo, grzywna, kara administracyjna

Jakie są kary za brak rejestracji do BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO spędza sen z powiek coraz większemu gronu przedsiębiorców. O ile sam proces składania wniosku nie jest skomplikowany, to poważne schody pojawiają się na etapie prowadzącym do określenia zakresu wprowadzanych informacji oraz obowiązków z tym związanych. Pytań jest wiele, a odpowiedzi nie zawsze jednoznaczne.

Na bazie tego artykułu dowiesz się, jakim karom może podlegać podmiot, który nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Katalog potencjalnych sankcji za naruszenie przepisów jest naprawdę bogaty, a sankcje surowe. Warto zapoznać się z możliwymi konsekwencjami, żeby potem nie było zaskoczenia.

Strona startowa umożliwiająca zalogowanie do systemu BDO, znasz?

Przechodzimy teraz do sedna całego artykułu, czyli informacji o karach za niedochowanie poszczególnych obowiązków. W dziale X ustawy o odpadach znajdziemy wykaz takich sankcji. W przypadku, gdy podmiot nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 000 zł). Orzekanie w tych sprawach następuje na zasadach i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Idźmy dalej. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny. Osoby zobowiązane do prowadzenia ewidencji powinny skrupulatnie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, żeby organy kontrolne nie miały podstawy do kwestionowania podejmowanych działań.

Ustawodawca przewidział również administracyjne kary pieniężne, które mogą być znacznie wyższe. Tutaj widełki otwierają się od 5 000 zł i kończą na 1 000 000 zł. Dla średniego polskiego przedsiębiorcy taka kwota może być bardzo dotkliwa w skutkach. Przykładowo ww. kara może być wymierzona za:

  • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu w rejestrze,
  • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (np. faktury),
  • mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
  • transport odpadów bez wpisu w rejestrze BDO.

Stawiane wymagania zdają się mówić jedno: zarejestruj się w systemie i skrupulatnie zapisuj czynności związane z obrotem odpadami, a nie spotka Cię sroga kara. Miejmy nadzieję, że większość osób weźmie sobie do serca tę przestrogę i podejmie odpowiednie kroki. Znacznie lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli pisać odwołania od wymierzonych kar.

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

Jeśli tak, mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie – z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam.

Potrzebujesz konsultacji?

Zastanawiasz się nad obowiązkiem wpisu swojej firmy do rejestru BDO, ale nie wiesz do czego zacząć? Napisz do mnie na adres blog@konradsiekierda.pl Pomogę w procesie rejestracji i wyjaśnię, jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakładają przepisy. Możesz również wypełnić formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin. Szybko i konkretnie załatwimy sprawę. Stawiam na praktyczne i skuteczne rozwiązania, dopasowane w 100% do potrzeb klienta. Zapraszam do współpracy.

Brak komentarzy

Anuluj