baza danych odpadowych, bdo

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Rok 2020 został zapoczątkowany rewolucją śmieciową. Dzieje się bardzo dużo i to na każdym froncie. Poczynając od działań w obszarze legislacyjnym, a kończąc na zaawansowanych systemach IT obsługujących wszelkiego rodzaju rejestry i bazy danych. Papier poszedł w odstawkę i teraz trzeba przestawić się na ścieżkę on-line. Zobaczmy więc, co takiego się zmieniło i czy na lepsze?

BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Właśnie taką nomenklaturę przewiduje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2002 roku. Gromadzi się tam m.in. informacje o:

 • wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;
 • wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających;
 • wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających.

Pełny katalog danych znajdziesz w art. 79 ust. 2 ustawy o odpadach. Baza jest dosyć obszerna i zawiera wiele cennych informacji. Integralną częścią BDO jest tak zwany Rejestr (Rejestr-BDO). Obowiązek wpisu w nim obejmuje:

 1. wprowadzających produkty,
 2. wprowadzających produkty w opakowaniach,
 3. prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 4. gospodarujących odpadami.

Kto jest kim?

Celem lepszego zrozumienia kogo obejmuje obowiązek wpisu w Rejestrze-BDO należy sięgnąć do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Mamy tam dwie podstawowe definicje, z którymi należy się zapoznać:

wprowadzającym opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę:

 • wytwarzającego opakowania,
 • importującego opakowania,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzącego:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Znając te definicje znacznie łatwiej będzie określić czy powstaje obowiązek wpisu w bazie. Narzędziem ułatwiającym określenie czy dany podmiot podlega obowiązkowi wpisu jest internetowa ankieta. Należy ją uzupełnić i oczekiwać na wynik – wtedy wszystko staje się jasne. Przynajmniej takie są założenia. Z tym, że mamy tam umieszczoną pewną zgrabną klauzulę:

Wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności prawnej za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku.

Zatem wynik ankiety nie ma dla nas większego znaczenia. Ma jedynie charakter poglądowy i przed podjęciem ostatecznej decyzji należy rzetelnie zbadać czy spełniamy ustawowe przesłanki do wpisu w bazie.

Zwolnienie z obowiązku wpisu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie MK w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Zatem podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO. Przyjrzymy się bliżej kogo obejmuje zwolnienie.

Dla niewtajemniczonych skrót Mg to megagram, równa się jednemu milionowi gramów (1 000 000 g). Powszechnie stosowana nazwa to tona.

Zapewne zastanawiasz się skąd pochodzą kody odpadów podane w tabeli. Pełny katalog kodów znajdziesz w kolejnym rozporządzeniu. Tak wiem, nie jest tego mało, ale co począć. Taki mamy klimat. Warto również pamiętać, że przepisy rozporządzenia dotyczą wyłącznie tych odpadów opakowaniowych, które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne. Za ich odbiór odpowiadają podmioty wyłonione w ramach systemu gminnego.

Jak wygląda Rejestr-BDO?

Na dzień publikacji artykułu (4.1.2020 r.) w rejestrze wpisanych jest 175 198 podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Znajdziesz tam m. in. apteki, zakłady fryzjerskie, firmy budowlane, gabinety stomatologiczne, zakłady pogrzebowe, drukarnie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne i wiele innych.

Kto dokonuje wpisu i ile kosztuje?

Wpisu do Rejestru-BDO dokonuje Marszałek województwa. To właśnie temu organowi przypadła zaszczytna funkcja strażnika odpadów, opakowań i recyklingu. Wpis do rejestru dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe,

– podlega opłacie rejestrowej. Wysokość opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury rejestracji Ministerstwo Klimatu stworzyło dedykowany portal, gdzie można złożyć właściwy wniosek. Znajdziesz tutaj.

Więcej info o tym jak zalogować się do systemu można znaleźć na stronach ministerstwa. Całkiem zgrabna prezentacja dostępna tutaj. Jak już uda się zalogować do sytemu, to należy przejść do zakładki „Wnioski” i złożyć wniosek rejestracyjny.

Tak wygląda zakładka „Wnioski”. Aby utworzyć nowy wniosek należy kliknąć na zielony przycisk i wybrać wariant „wniosek rejestracyjny”.

Wtedy pojawia się okienko z pytaniem, czy na pewno chcemy dokonać tej czynności? Bez wątpienia klikamy TAK.

Mając ten krok za sobą można przejść do uzupełniania formularza. Jest całkiem prosto i przejrzyście. Na obrazku widać jego pierwszą część.

W drugiej części wniosku rejestracyjnego zaznaczamy rubryki dotyczące wdrożonych systemów. Mamy wskazane dwa: system jakości oraz system zarządzania środowiskowego. Ponadto wpisujemy dane o osobie wypełniającej wniosek, która uzyska uprawnienia głównego użytkownika w BDO. Ważna rzecz!

Co dalej? To już tylko formalność :-)

Czy można złożyć wniosek przez pełnomocnika?

Jak najbardziej TAK! W systemie można załączyć pełnomocnictwo. Nawet przygotowano dedykowany wzór, dostępny dla każdej zainteresowanej osoby. Należy jeszcze pamiętać o przesłaniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Chcesz dołączyć do Grupy?

Specjalnie dla osób poszukujących informacji na temat rejestru BDO stworzyłem dedykowaną grupę na Facebooku. Jej zadaniem jest łączenie ludzi mających doświadczenie z gospodarką odpadami, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna pomoc. Rozwiązujemy problemy, odpowiadamy na pytania i na bieżąco monitorujemy sytuację. Chcesz dołączyć?

Dołącz do Grupy na Facebooku!

Jeśli tak, mam dla Ciebie specjalne zaproszenie. Wystarczy, że naciśniesz w link wskazany tutaj. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z wiedzy i doświadczeń członków Grupy. Wszystko bezpłatnie – z zachowaniem odpowiednich standardów dyskusji i wzajemnego szacunku. Zdecydowanie warto skorzystać z tej możliwości. Przekonaj się sam.

Potrzebujesz konsultacji?

Zastanawiasz się nad obowiązkiem wpisu swojej firmy do rejestru BDO, ale nie wiesz do czego zacząć? Napisz do mnie na adres blog@konradsiekierda.pl Pomogę w procesie rejestracji i wyjaśnię, jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakładają przepisy. Możesz również wypełnić formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin. Szybko i konkretnie załatwimy sprawę. Stawiam na praktyczne i skuteczne rozwiązania, dopasowane w 100% do potrzeb klienta. Zapraszam do współpracy.

Brak komentarzy

Anuluj