interim manager, interim management, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Interim manager, czyli człowiek do zadań specjalnych

Prowadzenie własnego biznesu w obecnych czasach, to trochę jak sterowanie statkiem na wzburzonym morzu. Zagrożenia pojawiają się z każdej strony i nie jesteś w stanie przewidzieć, jak wysoka i silna będzie kolejna fala. Coraz bardziej cenioną kompetencją wśród zarządzających jest umiejętność zaadaptowania przedsiębiorstwa do nowego środowiska.

Wymaga to  od liderów otwartości umysłu na nowe, niesprawdzone rozwiązania, obciążone wysokim stopniem ryzyka. Niestety, niektórzy nie są w stanie zaakceptować zachodzących zmian i dalej funkcjonują na zasadach sprzed 10-20 lat.  W długoterminowej perspektywie takie podejście doprowadzi tylko do jednego – likwidacji działalności.

Niekiedy taka postawa nie wynika ze złej woli kierownictwa, a jedynie z braku odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności.  Zastosowanie skutecznych narzędzi, pozwalających na podniesienie pozycji konkurencyjnej względem pozostałych uczestników, to powolny proces obejmujący działania na wielu płaszczyznach.

Jeśli odpowiednie rozwiązania nie zostają wprowadzone, to firma zaczyna tracić klientów, dostawców, kontrahentów, sponsorów, czołowych pracowników itd. W końcu upada i ślad po niej znika, pozostawiając rozczarowanie w portfelach wierzycieli.

Można jednak zapobiec takim sytuacjom, przenosząc ciężar implementacji wskazanych procedur lub osiągnięcia mierzalnych celów na ludzi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Za chwilę dowiesz się kim są oraz w jaki sposób mogą pomóc Twojej firmie.

interim manager, menedżer, zarządzanie tymczasowe, menedżer zewnętrzny

Interim menedżer przyśpiesza i usprawnia procesy w firmie.

Kim jest interim manager?

Interim manager (menedżer zewnętrzny) to wysokiej klasy specjalista, posiadający doświadczenie w zarządzaniu na najwyższych szczeblach. Wykonuje swoją pracę na podstawie terminowych kontraktów, obierając za cel realizację konkretnych zadań i osiągnięcie określonych efektów. Mówiąc wprost, jest to profesjonalista wspierający kierownictwo w rozwiązywaniu nierozwiązywalnych problemów i bolączek przedsiębiorstwa.

Czasami pełni również rolę zastępcy – w przypadku choroby lub dłuższego urlopu kierownictwa. W zależności od sytuacji przyjmuje odmienne role. Bez względu jednak na przyczynę swojej obecności, w większości przypadków będzie odpowiadał za szereg kluczowych decyzji w danej firmie.

Ciekawy zawód, nie sądzisz? Więcej informacji o tymczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Interim Managers (link).

Jakie są korzyści z zatrudnienia takiej osoby w firmie?

Zapewne zastanawiasz się czy nie lepszym pomysłem będzie zatrudnienie i wyszkolenie własnego człowieka na tak odpowiedzialnym stanowisku. Decydując się na konkretne działania, proszę weź pod uwagę korzyści płynące z posiadania doświadczonego i kompetentnego członka zespołu, czyli:

  • pozyskanie nowych kompetencji do firmy,
  • implementacja nowych procedur i standardów działania,
  • możliwość nawiązania współpracy z najlepszymi menedżerami w Polsce i za granicą,
  • czerpanie korzyści z wiedzy i doświadczenia menedżera,
  • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją celu,
  • krótki okres obowiązywania umowy interima (brak wieloletnich kontraktów i złotych spadochronów),
  • oszczędność czasu i pieniędzy na rekrutowanie i wyszkolenie nowego pracownika,
  • dostęp do sprawdzonych metod zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wprowadzenie radykalnych zmian w firmie – w obszarze zatrudnienia czy polityki sprzedażowej.

Wskazane przeze mnie zalety nie stanowią katalogu zamkniętego. W zależności od konkretnej branży czy firmy będą obejmowały odmienne płaszczyzny działalności firmy. Interim manager to przede wszystkim przywódca. Człowiek cieszący się autorytetem oraz uznaniem w oczach współpracowników. Twoi ludzie nie muszą go lubić, muszą go szanować.

Na jakiej podstawie pracuje?

Najbardziej elastyczną formą zatrudnienia oraz najczęściej wybieraną jest kontrakt menedżerski. Z punktu widzenia prawnego jest to umowa cywilnoprawna zawarta na czas określony. Na jej podstawie menedżer zewnętrzny zobowiązuje się do osiągnięcia określonych wyników. Często przyjmują one postać wskaźników (rentowności, płynności itd.) lub odnoszą się do konkretnych danych finansowych firmy. Wskutek  nawiązania współpracy z menedżerem powinny ulec zmianie na lepsze.

Nie zawsze jednak zadaniem interim managera jest poprawa sytuacji finansowej firmy. Niekiedy jest on zatrudniony w celu implementacji konkretnego procesu, procedur czy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. W rezultacie pozostali członkowie zarządu mogą się skupić na bieżącej działalności firmy i budowaniu strategii, a interim zdejmuje z nich obowiązki związane z dodatkowymi dziedzinami. Co oczywiście nie oznacza, że nikt nie kontroluje jego działań i nie ma wpływu na sposób jego pracy.

W jaki sposób jest wynagradzany?

Najczęściej wynagrodzenie interim managera składa się z dwóch części: podstawowej oraz dodatkowej. W ramach pierwszej z nich menedżer otrzymuje wynagrodzenie za przygotowanie opracowania obejmującego diagnozę obecnej sytuacji firmy, rekomendowane rozwiązania oraz harmonogram wdrażania zmian. Osoby decyzyjne mają okazję zapoznać się z pomysłem interima na firmę oraz metodą jego działania.

Wysokość drugiej części wynagrodzenia jest uzależniona do osiągnięcia konkretnych efektów biznesowych. Mówiąc w skrócie – w jaki sposób zaproponowane rozwiązania przełożyły się pozytywnie na funkcjonowanie firmy, jakie zadania udało się z powodzeniem wykonać. Success fee w czystej postaci. Oczywiście nie jest to metoda zero-jedynkowa. Za wykonanie planu np. w 80% menedżer również otrzyma pieniądze – jednak odpowiednio niższe.

interim management, zarządzanie tymczasowe w przedsiębiorstwe

Łączy wiedzę z doświadczeniem

Gdzie znajdę takie osoby?

Ten rynek w Polsce dopiero raczkuje, jednak zaczyna się powoli rozkręcać. Coraz więcej pomiotów dostrzega pozytywne strony takiego sposobu podejścia do zarządzania. Niemniej jednak, największy i najbardziej chłonny rynek pod tym względem to Wielka Brytania. Najwięcej ogłoszeń o pracę można znaleźć właśnie tam.

Zawsze można zwrócić się do wyspecjalizowanych agencji, które mają wewnętrzne bazy kandydatów oraz posiadają rozwiniętą sieć kontaktów. Możesz również spróbować podjąć pewne kroki na własną rękę, czyli przeszukać dobrze portale skupiające profesjonalistów – LinkedIn czy polski GoldenLine. Jednak z doświadczenia wiem, że jest to zadanie trudne i wymagające solidnej bazy własnych kontaktów.

Czy interim management to rozwiązanie dla polskich firm?

W mojej opinii warto podjąć ryzyko i poszukać takiej osoby, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Jeśli naszej firmie, mówiąc kolokwialnie „nie idzie”, to zamiast ratować się na własną rękę, warto w porę sięgnąć po osobę z zewnątrz. Sama diagnoza obecnej sytuacji firmy, z punktu widzenia eksperta w danej dziedzinie, może okazać się niezwykle cenna.

Trzeba również sobie szczerze powiedzieć, że wiele polskich firm ma obecnie duży problem z przekazaniem władzy kolejnemu pokoleniu. Warto zastanowić się, czy w okresie przejściowym, gdy następca  będzie wdrażał się do objęcia sterów w firmie, nie przekazać jej zarządzania właśnie menedżerowi zewnętrznemu. Oprócz korzyści polegających na odciążeniu obecnego zarządu z wykonywania swoich zadań, może również podzielić się swoją wiedzę i kompetencjami. Chyba warto zastanowić się nad takim scenariuszem.

Q: Czy zastanawiałeś się nad zatrudnieniem takiej osoby w swojej firmie?

Cenne wiadomości? Zapisz się na mój Newsletter i otrzymuj więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu i prawnych aspektach prowadzenia własnej firmy.

wartości, firma, standardy

Następny artykuł

Jakie wartości wyznaje Twoja firma?

Brak komentarzy

Anuluj