spółka cywilna, kredyt, pożyczka

Czy spółka cywilna może zaciągnąć kredyt?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kapitału – ludzkiego i finansowego. W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad jednym ze źródeł finansowania biznesu, czyli kredycie bankowym. Może się wydawać, że w XXI wieku ta forma jest coraz mniej atrakcyjna ze względu na liczne alternatywy tj. crowdfunding, fundusze venture capital, aniołowie biznesu itd. Otóż nic bardziej mylnego. W dalszym ciągu przedsiębiorcy chętnie sięgają do funduszy bankowych, zwłaszcza w przypadku realizacji inwestycji o znacznej wartości.

Decydując się na skorzystanie z finansowania w formie kredytu bankowego w przypadku spółki cywilnej należy mieć na uwadze 2 podstawowe kwestie. Po pierwsze, to że spółka nie jest odrębnym podmiotem prawa, który może zaciągać we własnym imieniu zobowiązania. Spółka cywilna nie jest też osobą prawną, ani niepełną osobą prawną (patrz spółki osobowe). Co to w praktyce oznacza?

Stroną umowy kredytu bankowego w przypadku spółki cywilnej są jej wspólnicy. Umowa będzie zawierana między wspólnikami, a bankiem. Generuje to szereg konsekwencji. Z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności wspólników nie jest to dobra wiadomość, ponieważ odpowiadają cały majątkiem osobistym. Tutaj nie ma przebacz – nie można ograniczyć lub wyłączyć tej odpowiedzialności w umowie spółki.

Należy również podkreślić, że wspólnicy są zobowiązani solidarnie do spłaty zaciągniętego kredytu. Więcej na ten temat pisałem w artykule o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej, do którego odsyłam – tutaj. Warto zapoznać się z nim dokładnie przed podjęciem ostatecznej decyzji. Świadomość podejmowanych działań i ich konsekwencji, mogą powstrzymać przedsiębiorcę przed nietrafionym wyborem.

Ryzyko samo w sobie nie jest niczym złym, o ile potrafimy je odpowiednio oszacować i zabezpieczyć się przed jego skutkami. Ta sama zasada dotyczy zaciągania zobowiązań w spółce cywilnej. Jeśli wkłady do spółki przedstawiają odpowiednią wartość, a wspólnicy dysponują majątkiem pozwalającym bezproblemowo pokryć zobowiązania spółki, to można spać spokojnie.

Potrzebujesz wparcia?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej i nie wiesz w jaki sposób prawidłowo przygotować umowę, napisz na blog@konradsiekierda.pl Zaprojektuję dla Ciebie szyte na miarę rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb i charakterystyki prowadzonej działalności.

Brak komentarzy

Anuluj