Dlaczego spółka cywilna jest dobrym rozwiązaniem na starcie?

Dlaczego spółka cywilna jest dobrym rozwiązaniem na starcie?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca staje przed wyborem formy prawnej dla swojego biznesu. Paleta możliwości jest szeroka i zwiększa się wraz z biegiem lat. Mamy do dyspozycji spółki osobowe i kapitałowe, JDG, spółkę cywilną oraz inne wehikuły przewidziane w konkretnych branżach.

W tym artykule chciałbym przedstawić zalety jednej z opcji, a mianowicie spółki cywilnej w wymiarze oszczędnościowym – tak to nazwijmy. Nieco zapomniana konstrukcja w świecie zdominowanym przez jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki kapitałowe, jednak w dalszym ciągu atrakcyjna.

Dla lepszego zrozumienia treści artykułu przyjmijmy, że Ania i Tomek postanawiają założyć zakład fryzjerski (albo barbershop będzie bardziej na czasie). Ich wkładem do spółki jest prawo do używania lokalu, który wynajmują oraz środki pieniężne w kwocie 20 tys. zł. To będzie ich pierwszy biznes prowadzony na własny rachunek.

Na czym polega ulga na start?

Ze względu, na to że Ania i Tomek zakładają swoją pierwszą firmę będzie przysługiwać im tzw. ulga na start. Polega ona tym, że przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

Pamiętaj, że każdy wspólnik spółki cywilnej jest zobowiązany do samodzielnego uiszczania składek. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne nie jest spółka cywilna. Każde ze wspólników płaci składki „za siebie”. Przyjmując, że Ania i Tomek założyli firmę w lipcu 2020 roku, każde z nich przez 6 miesięcy będzie mogło korzystać z ustawowego zwolnienia.

Zwolnienie w postaci ulgi na start przysługuje przez okres 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Zatem składając wniosek do CEIDG, dobrym pomysłem będzie wskazanie daty rozpoczęcia działalności, która nie będzie pierwszym dniem danego miesiąca. Wtedy zyskujemy dodatkowy miesiąc zwolnienia w gratisie.

Biorąc pod uwagę wcześniejszy przykład. Jeśli Ania i Tomek rozpoczną działalność 1 lipca 2020 r. to będą zwolnieni z opłacania składek za okres lipiec- grudzień 2020 r. W przypadku gdy wskażą 2 lipca, to dodatkowo zostaną objęci ulgą również za styczeń 2021.

W okresie obowiązywania ulgi na start wspólnicy spółki cywilnej nie są jednak zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej. Każde z nich będzie musiało uiszczać odpowiednią kwotę na rzecz NFZ. Na moment publikacji artykułu kwota ta wynosi 362, 34 zł.

Czym są preferencyjne składki ZUS?

Po upływie okresu ulgi na starcie, wspólnicy Ania i Tomek będą mogli skorzystać z kolejnego udogodnienia dla osób startujących z własnym biznesem, a mianowicie z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, tzw. preferencyjne składki ZUS. Preferencja dotyczy de facto podstawy wymiaru składek. Zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ustawodawca przewiduje możliwość opłacania niższych składek przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Na moment publikacji artykułu kwota preferencyjnych składek ZUS, bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wynosi 590,03 zł.

Zakładając, że Ania i Tomek rozpoczęli działalność 2 lipca 2020 r., za okres od 2 lipca do 31 stycznia 2021 r. korzystają z ulgi na start, a za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. płacą składki w preferencyjnej wysokości. Dopiero z początkiem marca 2023 r. (za miesiąc luty) zapłacą składki w zwykłej wysokości.

Jakie są koszty prowadzenia spółki cywilnej?

Spółka cywilna jest stosunkowo tanim w prowadzeniu wehikułem. Nie trzeba wnosić opłat sądowych za rejestrację w KRS, jak to jest w przypadku spółek handlowych. Wszelkie zmiany jej treści również nie wymagają nakładu środków finansowych. Wystarczy prosty aneks, żeby zmiany zaczęły obowiązywać.

Obsługa księgowa spółki cywilnej jest nieporównywalnie mniej kapitałochłonna. Najczęściej opiera się o książkę przychodów i rozchodów, podobnie jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Na początku biznesu proste rozwiązania sprawdzają się najlepiej, więc po co komplikować sobie życie?

Potrzebujesz wparcia?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej i nie wiesz w jaki sposób prawidłowo przygotować umowę, napisz do mnie na blog@konradsiekierda.pl Zaprojektuję dla Ciebie szyte na miarę rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb i charakterystyki prowadzonej działalności.

Brak komentarzy

Anuluj