spółka cywilna, udział wspólników w zyskach i stratach

Jak określić udział w zyskach i w stratach w spółce cywilnej?

Na warsztat ponownie trafia spółka cywilna, a dokładnie zasady określające udział wspólników w zyskach i stratach spółki. Wiesz, jak model funkcjonuje w prawie polskim i jakie rodzi konsekwencje? Zapraszam do lektury artykuły, w którym przedstawię funkcjonujące rozwiązania.

W umowie spółki cywilnej wspólnicy powinni zawrzeć postanowienia dotyczące udziału w zyskach i stratach spółki. Jeśli tego nie zrobią, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kompleksowo tę kwestię.

Z przepisów wynika, że w przypadku braku odrębnej umowy każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Taka jest regulacja ustawowa. Jeśli wspólnicy nie zmienią tych zasad, każdy dostaje taki sam kawałek tortu, a wartość wniesionych wkładów nie ma znaczenia.

Wspólnicy mogą w umowie spółki zdecydować, że udział w zyskach będzie odpowiadał wartości wkładów. Mogą również zróżnicować tę wartość według przyjętych przez siebie kryteriów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku udziału w stratach. Nie muszą być one równe udziałom w zyskach i mogą być swobodnie kształtowane przez wspólników. Cały urok spółki cywilnej, jak tu jej nie lubić?

Warto pamiętać, że ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy wspólnicy nie określą w umowie spółki, na jakich zasadach uczestniczą w generowanych stratach.

Czy można wyłączyć wspólnika spółki cywilnej od udziału w zyskach lub stratach?

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia niektórych wspólników od udziału w starach. Należy jednoznacznie wskazać tę okoliczność projektując postanowienia umowy. Dzięki temu wspomniany wspólnik, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji majątkowych.

Nie można jednak wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Z samej natury spółki wynika, że jest ona tworzona z zamiarem osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Podobnie jak przepisy regulujące odpowiedzialność solidarną, mają one charakter bezwzględny i wspólnicy nie mogą postanowić odmiennie.

Postanowienia umowy lub podejmowane uchwały nie przyniosą w tym zakresie oczekiwanego rezultatu, ponieważ w praktyce okażą się bezskuteczne.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej i nie wiesz w jaki sposób prawidłowo przygotować umowę, napisz do mnie na blog@konradsiekierda.pl Zaprojektuję dla Ciebie szyte na miarę rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb i charakterystyki prowadzonej działalności.

Brak komentarzy

Anuluj