społka jawna, portal S24, spółka przez internet

Jak założyć spółkę jawną przez internet?

Spółka jawna to jedna ze spółek osobowych opisanych w Kodeksie spółek handlowych. To spółka modelowa. Jej konstrukcja oparta jest o wspólników aktywnie działających w jej imieniu. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, w których najważniejszą rolę odgrywa kapitał (jak sama nazwa wskazuje), tutaj w centrum zainteresowania mamy wspólnika. Należy, o tym pamiętać decydując się na wybór akurat tej szaty prawnej.

Więcej o samej spółce jawnej pisałem w dedykowanym artykule. Dobrze byłoby zapoznać się z jego treścią przed ostateczną decyzją. Tym bardziej jeśli decydujemy się na współpracę z osobami, co do których mamy ograniczony kredyt zaufania. Kiedy mamy już dobrze wybadany teren można ruszać do działania. Zaczynamy.

Krok 1. Założenie konta na portalu S24

Swoją przygodę z zakładaniem spółki zaczynamy od założenia konta na portalu zarządzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Powszechnie zwanym portalem S24. Na stronie portalu na samym froncie strony rzuca się w oczy napis :

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.

Tłumaczenie zaczerpnięte z Wikipedi: Sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa. Te paramie prawnicze robią robotę! Nie o tym jednak. Wracając do tematu, jesteśmy w zakładce “Start” i zjeżdżamy niżej, aż zobaczymy małe okienko po lewej stronie.

Jak już udało Ci się przebić przez morze tekstu podkreślonego na czerwono, to powinieneś zobaczyć okienko logowania z przyciskiem “Zaloguj”, a pod nim małego człowieka z napisem “Utwórz konto”. Właśnie tam teraz naciskasz.

Zostajesz automatycznie przeniesiony na stronę rejestracyjną portalu S24. Wystarczy podać podstawowe dane i autoryzować swoje konto za pośrednictwem profilu zaufanego EPUAP lub wykorzystać do tego celu podpis kwalifikowany (o ile takim dysponujesz).

Krok 2. Projektowanie umowy spółki

Jeśli przebrnęliśmy przez procedurę weryfikacyjną, to jako szczęśliwi posiadacze konta na portalu S24 możemy dokonać pierwszego logowania do serwisu.

Dysponując indywidualnym kontem, można przejść do części merytorycznej całej zabawy, czyli przygotowania projektu umowy spółki jawnej. Szaleństwa tutaj nie ma, ponieważ możemy poruszać się wyłącznie w ramach wariantów postanowień zaproponowanych przez ustawodawcę. Wszelka inwencja twórcza autora nie znajdzie zastosowania. Jeśli chcemy wprowadzić niestandardowe postanowienia, to czeka nas wizyta u notariusza. Innego rozwiązania na chwilę obecną nie ma.

Pierwszym krokiem jest utworzenie profilu zakładanej spółki. W zakładce “Moje przedsiębiorstwa” naciskamy na przycisk “Dodaj przedsiębiorstwo”. Zostajemy przeniesieni do kolejnej podstrony, w której uzupełniamy podstawowe dane, czyli nazwa spółki, forma prawna oraz siedziba.

Po utworzeniu przedsiębiorstwa przechodzimy do projektowania umowy spółki z wykorzystaniem udostępnionego w systemie wzorca. Będąc w zakładce “Dokumenty” wystarczy nacisnąć przycisk przycisk “Nowy dokument” i wśród dostępnych wybrać właśnie umowę.

Wtedy naszym oczom objawi się pierwsza strona tworzonego przez nas przedsiębiorstwa. Łącznie do przejścia są 4 kroki. Na każdym z nich w konkretnych paragrafach należy wybrać jeden z dostępnych wariantów lub wprowadzić wymagane dane (np. informacje o wspólnikach, o wkładach, przedmiocie działalności wg PKD).

Po przejściu przez wszystkie etapy, pod uzupełnionym formularzem umowy powinny znaleźć się podpisy wszystkich wspólników. Złożenie podpisów wymaga posiadania profilu zaufanego EPUAP lub podpisu kwalifikowanego (podobnie jak w przypadku weryfikacji konta na portalu S24).

Krok 3. Przygotowanie pozostałej dokumentacji

Sama umowy spółki jawnej nie wystarczy do złożenia wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Konieczne będzie przygotowanie i przesłanie pozostałych wymaganych przez ustawodawcę dokumentów. Oczywiście dla chcącego nic trudnego. Pamiętaj, że każdy z tych dokumentów również powinien zostać należycie podpisany.

Jako przykładowe można wymienić listę adresów do doręczeń dla osób reprezentujących spółkę oraz oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W systemie nie ma wzorów tych dokumentów. Trzeba je przygotować samodzielnie i przesłać do systemu.

Krok 4. Złożenie wniosku

Jak mamy przygotowane i podpisane wszystkie dokumenty, to ostatnim zadaniem jest wysłanie wniosku do KRS. W tym celu należy przejść do zakładki “Wnioski” i wybrać wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna przy wykorzystaniu wzorca.

Zostajemy przekierowani do miejsca, w którym załączamy wcześniej opracowane dokumenty. To końcowy etap całego procesu, dlatego należy zrobić to skrupulatnie, żeby nie przeoczyć żadnego szczegółu. Chyba nie chcemy być później wzywaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku?

Kiedy wszystko jest gotowe należy jeszcze uiścić opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (250 zł) oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Do tego zostanie jeszcze doliczona opłata manipulacyjna operatora płatności.

Krok 5. Odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC)

W przypadku zakładania spółki jawnej przez internet, spółka powinna naliczyć i odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnej (PCC). Zgodnie z wymaganiami ustawy należy to zrobić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki (nie rejestracji w rejestrze przedsiębiorców) składając deklarację PCC-3. Organem podatkowym właściwym miejscowo będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów pomniejszona o koszty wpisu w KRS i ogłoszenia w MSiG (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Samą deklarację można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

Potrzebujesz wsparcia przy zakładaniu spółki?

Jeśli nie chcesz tracić czasu na sprawy formalne i wolisz zająć się działalnością biznesową, napisz do mnie na adres konrad.siekierda@gmail.com

Pomogę w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do założenia spółki, dzięki czemu masz pewność, że Twój wniosek z powodzeniem przejdzie procedurę rejestracji w sądzie. Będzie szybko i zaoszczędzisz sporo czasu. Działamy? Napisz do mnie.

baza danych odpadowych, bdo

Następny artykuł

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Brak komentarzy

Anuluj