czternasta emerytura, zajecie emerytury, syndyk, upadlosc konsumencka

Czy syndyk zajmie trzynastą lub czternastą emeryturę?

Od niedawna emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci trzynastej i czternastej emerytury. Są to środki pieniężne wypłacane przez ZUS obok comiesięcznej emerytury lub renty. Nie ma żadnych ograniczeń w ich wydawaniu, można je przeznaczyć na dowolny cel. Na pewno kwota ta podreperuje wiele budżetów i pozwoli w większym stopniu na realizację podstawowych potrzeb (zakup lekarstw, drobny remont mieszkania).

Jeśli emeryt lub rencista złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i został on uwzględniony przez sąd, to należy ustalić czy dodatkowa emerytura będzie wchodziła w skład masy upadłości. Z tego artykułu dowiesz się, czy syndyk zajmie 13 lub 14-emertyturę w postępowaniu upadłościowym.

Dodatkowa emerytura, a masa upadłości

W ustawach wprowadzających trzynastą[1] lub czternastą[2] emeryturę zamieszczono przepis wyłączający możliwość potrąceń i egzekucji, a dokładnie art. 11. Warto jednak zauważyć, że wyłączenie to dotyczy egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a nie postępowania upadłościowego.

W obecnym stanie prawnym obowiązuje zasada, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Szczególnie interesujący jest ten zamieszczony w art. 63 ust. 1 pkt 1 p.u. Stanowi on, że do masy nie wchodzi mienie wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego[3].

Umów się na bezpłatną, 15-minutową konsultację. Odpowiem na pytania dotyczące upadłości konsumenckiej i wskażę możliwe sposoby oddłużenia.

Dodatkowa emerytura częściowo podlega przekazaniu do masy upadłości

Ochrona przed zajęciem obejmuje więc przypadki wymienione w tym konkretnym akcie prawnym. Ograniczenia rozsiane po innych regulacjach nie mają zastosowania, chyba że przepis będzie wyraźnie na to wskazywał. Jak jest w przypadku trzynastej i czternastej emerytury?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 pkt 4 ustaw wprowadzających, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy. Mamy tutaj odesłanie do przepisów ogólnych regulujących wypłatę rent i emerytur[4].

Syndyk nie może zająć całej trzynastej lub czternastej emerytury

Odesłanie zostało skonstruowane tak, że przepisy te należy stosować wprost (bez modyfikacji). Kwestię przekazywania emerytury do masy upadłości reguluje art. 141a ustawy o rentach i emeryturach z FUS.

Wobec tego na wniosek syndyka ZUS przekazuje do 25% wartości świadczenia należnego upadłemu. Kwotę tę oblicza się od wartości brutto emerytury. Więcej na ten temat pisałem tutaj. Skoro ustawodawca nie ograniczył zastosowania art. 141a oraz nie wprowadził zasady, że świadczenie z tytułu trzynastej lub czternastej emerytury nie wchodzi w skład masy upadłości, to część tego świadczenia powinna zostać przekazana na rachunek masy upadłości.

Dołącz do dedykowanej GRUPY

Dla osób zainteresowanych upadłością konsumencką założyłem dedykowaną Grupę na Facebooku. Dzielę się tam praktyczną wiedzą oraz podpowiadam, jak upaść z KLASĄ. To również miejsce do wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Możesz dołączyć tutaj.

Wsparcie w postępowaniu upadłościowym

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uzyskanie postanowienia sądowego, to pierwszy krok do oddłużenia. Następnym etapem jest postępowanie upadłościowe. Tutaj pojawia się postać syndyka, sędziego oraz sądu upadłościowego.

Ze względu na stopień skomplikowania procedury oraz mnogość obowiązków prawnych po stronie upadłego, warto mieć po swojej stronie osobę z doświadczeniem i praktyczną wiedzą. Osobę, która zadba o nasze interesy i będzie reprezentować nas w kontaktach z organami postępowania.

wniosek o ogłoszenie upadłości

Potrzebujesz pomocy w upadłości?

Napisz do mnie. Umówimy się na konsultację i wyjaśnię problematyczne kwestie. A może szukasz osoby, która będzie Cię reprezentować? Tutaj również pomogę. Możesz liczyć na szybkie i profesjonalne wsparcie.

Skontaktujesz się ze mną wysyłając wiadomość na adres kancelaria@konradsiekierda.pl. Opinie klientów o współpracy ze mną znajdziesz na wizytówce Google.

Literatura:
[1]
ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321 ze zm.)
[2] ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 432 ze zm.)
[3] ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575)
[4] Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.).
Stan prawny aktualny na dzień 5.09.2021 r.

Brak komentarzy

Anuluj