upadłość konsumencka w Katowicach

Upadłość konsumencka w Katowicach

Popadłaś w tarapaty finansowe i zastanawiasz się czy upadłość konsumencka w Katowicach to dobre rozwiązanie? Ten artkuł pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie związane z upadłością w katowickim zagłębiu. Przed Tobą trudna decyzja, więc cieszę się, że trafiłaś na ten blog. To znaczy, że szukasz praktycznej wiedzy i podchodzisz do całego procesu z należytą starannością. Super – dobra wróżba na przyszłość!

Zebrałem tutaj najczęściej pojawiające się pytania. Takie, które są zadawane przez osoby zainteresowane pokonaniem długów i uzyskaniem oddłużenia. Jeśli nie znalazłaś interesującej Cię sprawy napisz w komentarzu! Możesz liczyć na merytoryczną odpowiedź bez zbędnych ozdobników. Jestem dostępny również pod mailem na kancelaria@konradsiekierda.pl

W każdym razie przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku upadłościowego warto zorientować się, jak wygląda cały proces od tej praktycznej strony. Przepisy przepisami, ale sposób prowadzenia postępowania w poszczególnych wydziałach znacznie się różni. Korzystajmy z możliwości jakie daje nam internet. Ludzie chętnie dzielą się tą wiedzą.

Do którego sądu w Katowicach złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sprawy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozpatruje Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Siedzibę sądu znajdziemy przy ulicy Lompy 14, 40-040 Katowice. To właśnie tam należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Możemy również wysłać wniosek korespondencją pocztową (najlepiej listem poleconym).

Warto pamiętać, że właściwość sądu określamy z uwzględnieniem głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika (GOPD). Należy przez to rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku konsumentów domniemywa się, że ośrodkiem tym jest miejsce zwykłego pobytu.

Złożenie wniosku upadłościowego samodzielnie w biurze podawczym sądu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19. Przed podjęciem decyzji o sposobie złożenia wniosku można skontaktować się z sekretariatem wydziału i ustalić możliwe na daną chwilę warianty.

Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Katowicach?

Sprawy upadłościowe dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumenci) powinny być rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to termin instrukcyjny – nie jest on dla sądu wiążący i jego przekroczenie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych.

Na czas rozpatrywania wniosku składa się wiele czynników. Większość z nich jest niezależna od czynności podejmowanych przez dłużnika. Na długość procedury wpływa m.in. poziom skomplikowania sprawy, obłożenie pracą konkretnego sędziego, prawidłowość uzupełnienia wniosku.

Od dnia 1 grudnia 2021 r. wchodzi w życie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Po założeniu konta użytkownika mamy możliwość sprawdzenia etapu rozpatrywania sprawy. Dotyczy to wniosków o upadłość złożonych od daty wejścia w życie KRZ. Wnioski upadłościowe złożone do 30 listopada 2021 r. nie będą widniały w rejestrze.

Katowicki Spodek stale w formie

Czy wniosek o upadłość należy opłacić? Jeśli tak, to gdzie?

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie sądowej. Obecnie wynosi 30 zł. W przypadku Katowic odpowiedni numer rachunku bankowego możemy znaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego Katowice-Wschód (dostępny tutaj).

Odpowiednią kwotę przelewamy na rachunek X Wydziału Upadłościowego. Możemy również dokonać zapłaty we wpłatomatach bezgotówkowych – tylko przy użyciu karty płatniczej. Takie urządzenie znajduje się m.in. obok Biura Podawczego KRS w siedzibie sądu przy ul. Lompy 14.

Następną opcją wniesienia opłaty jest zakup znaków opłaty skarbowej za pośrednictwem ministerialnego portalu Sądowe Płatności (znajdziesz tutaj). Największą wadą tego sposobu płatności jest konieczność poniesienia prowizji. Stanowi ona 0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 0,19 zł. Należy również pamiętać, że zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków jest niedopuszczalny.

Jak skontaktować się z sądem upadłościowym w Katowicach?

Na stronie internetowej katowickiego sądu znajdziemy numery kontaktowe do wydziału upadłościowego. Jeśli mamy pytania dotyczące etapu procedowania wniosku o ogłoszenie upadłości warto z nich skorzystać. Pamiętajmy, żeby się przedstawić i podać sygnaturę sprawy nadaną przez sąd.

  • telefon 1.  32  60 47 432
  • telefon 2.  32  60 47 461
  • telefon 3.  32  60 47 454

Zdecydowanie odradzam kontaktowania się z sądem w godzinach porannych (długi czas oczekiwania) oraz na końcu i początku tygodnia. Optymalne są dni od wtorku do czwartku w godzinach 10-13. Przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń w kontakcie z sądami.

Pamiętajmy, że sądy są przytłoczone sprawami upadłościowymi konsumentów. Protokolanci, asystenci, pracownicy sekretariatu mają pełne ręce roboty. Bądźmy dla nich życzliwi i nie obwiniajmy za długi czas rozstrzygania wniosku. Uśmiech na twarzy i pozytywne nastawianie na pewno pomogą w uzyskaniu poszukiwanych informacji.

Obwieszczanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydane przez Sąd Rejonowy w Katowicach

Jak długie plany spłaty wierzycieli orzekają sądy w Katowicach?

Najczęstszym scenariuszem zakończenia postępowania upadłościowego konsumentów jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Określając wysokość rat i okres spłaty sąd bierze pod uwagę konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli w drodze wykonania planów podziału oraz planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań uznanych na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok. W przypadku gdy spłaci co najmniej 50% zobowiązań plan nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

W rzeczywistości wskazane pułapy zaspokojenia wierzycieli są rzadko osiągane. Wtedy sąd może ustalić plan spłaty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Takie plany pojawiają się zdecydowanie najczęściej. Jednakże zbyt krótki okres planu spłaty może spowodować, że wierzyciele będą zgłaszać liczne zastrzeżenia, co do jego treści. To z kolei przełoży się niekorzystanie na czas postępowania.

W skrajnych sytuacjach, gdy sąd dojdzie do wniosku, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące. Zatem maksymalny wymiar planu spłaty wierzycieli wynosi 7 lat.

Sąd w Katowicach, jak i inne sądy upadłościowe jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów. Sytuacja każdego dłużnika jest odmienna. Nie da się z góry przewidzieć długości planu spłaty w konkretnej sprawie. Warto jednak wiedzieć jak przebiega proces jego ustalania – wtedy można podjąć działania minimalizujące jego długość.

Z jaką minimalną kwotą zadłużenia warto wnioskować o upadłość?

Obecne przepisy nie przewidują minimalnej kwoty zadłużenia pozwalającej na złożenie wniosku upadłościowego. Teoretycznie możliwe jest przeprowadzenie procedury oddłużania przy zadłużeniu sięgającym 5.000 zł. Pamiętajmy jednak, że dłużnik w ramach planu spłaty w pierwszej kolejności pokrywa koszty postępowania, a dopiero potem spłaca wierzycieli.

Przyjmując założenie, że plan spłaty wierzycieli zostanie ustalony na okres 36 miesięcy płatne w ratach po 500 zł, to łączna kwota spłaty wyniesie 18.000 zł. Jeśli skorzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przy sporządzaniu wniosku i reprezentacji w toku postępowania, to kwota ta rośnie o kolejne kilka tysięcy.

Według mnie korzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej ma sens ekonomiczny przy zadłużeniu sięgającym 30.000 zł i więcej. W pozostałych przypadkach warto porozumieć się z wierzycielami. Często pomaga rozłożenie długu na raty, odroczenie terminów płatności lub umorzenia części zadłużenia z tytułu odsetek.

Wierzyciele nie zawsze chcą rozmawiać z dłużnikiem, ponieważ w ich oczach jest osobą niewiarygodną i niewypłacalną. Nowa twarz w postaci pełnomocnika może wiele zmienić, zwłaszcza gdy przedstawia się konkretny plan naprawczy oparty na liczbach i konkretnych działaniach.

Przykładowy plan spłaty wierzycieli ustalony przez katowicki wydział upadłościowy

Z kim skonsultować sprawę ogłoszenia upadłości w Katowicach?

Rozpoczęcie procedury upadłościowej to ważna decyzja w życiu każdego dłużnika. Samo postępowanie jest skomplikowane, wielowątkowe i wymaga świetnej orientacji w przepisach. Zdecydowanie łatwiej i szybciej przechodzi się tę drogę mając u boku doświadczonego pełnomocnika. Zgadzasz się?

Takiego, który odbiera telefony, wskazuje szanse i zagrożenia związane z procesem oddłużania i w razie potrzeby zaprojektuje wniosek zgodnie z wymaganiami prawnymi i przyjętą strategią. Wbrew pozorom osób takich nie ma wiele na rynku. Niekiedy trudno jednoznacznie zweryfikować, jakie posiadają kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w Katowicach zapraszam do współpracy! Jestem radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (nr 1461). Mam praktyczne doświadczenie w prowadzeniu upadłości – pełnię tam funkcję syndyka.

Widziałem różne sprawy, wnioski i dłużników popadających w tarapaty. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Inaczej to po porostu nie działa. Zapewniam swoim klientom kompleksowe wsparcie od etapu złożenia wniosku do reprezentacji w całym toku postępowania. Ciężar kontaktów z sądami, z syndykiem, komornikami przechodzi na mnie.

Wystarczy do mnie napisać na adres kancelaria@konradsiekierda.pl lub wypełnić formularz kontaktowy dostępny tutaj. W ciągu 60 minut otrzymasz szybką i konkretną odpowiedź. Możemy również spotkać się osobiście w Katowicach (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Wszystko zależy do Ciebie.

Dołącz do Grupy

Dla osób zainteresowanych upadłością konsumencką założyłem dedykowaną Grupę na Facebooku. Dzielę się tam praktyczną wiedzą oraz podpowiadam jak upaść z KLASĄ (szybko, na swoich warunkach, z maksymalnym poziomem oddłużenia). To również miejsce do wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Możesz dołączyć tutaj.

Chciałabyś, żebym pełnił funkcję syndyka w Twoim postępowaniu?

Sędziowie wybierają syndyków według własnego uznania. Biorą pod uwagę m.in. posiadane przez doradcę restr. doświadczenie, ilość obsługiwanych spraw, dotychczasowy sposób prowadzenia postępowań, szybkość ich zamykania. Zawsze można zasugerować wybór konkretnej osoby, należy mieć jednak na uwadze, że nie jest to dla sędziego wiążące. W każdym razie warto próbować! Poniżej przykład klauzuli do umieszczenia na końcu uzasadnienia wniosku.

„Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie do pełnienia funkcji syndyka doradcę restrukturyzacyjnego – Konrada Siekierdę (nr licencji 1461). Wedle posiadanych przeze mnie informacji daje on rękojmię sprawnego i rzetelnego prowadzenia postępowania upadłościowego.”

To tylko luźna sugestia. Wpisanie tej klauzuli nie zagwarantuje, że sąd wyznaczy mnie do pełnienia funkcji syndyka w Twojej sprawie. Jednak istotnie zwiększa to prawdopodobieństwo. Kto wie, może spotkamy się na etapie Twojego oddłużania – trzymam kciuki!

Czy warto wnioskować o upadłość w Katowicach?

Na pewno warto rozważyć wszystkie za i przeciw upadłości. Podjęcie świadomej decyzji umożliwi solidne przygotowanie do całej procedury i znacznie ułatwi podejmowanie konkretnych działań w okresie rozpatrywania sprawy przez sąd. Pamiętajmy, że nadrzędnym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby niewypłacalnej.

Zadłużenie to taki wagon, który warto odczepić i zostawić za sobą

Jeśli nie radzimy sobie z długami, istniejące zadłużenie spłacamy następnymi pożyczkami i kredytami, to czas skorzystać z pomocy. Upadłość konsumencka może być jednym z rozwiązań. Takim które ułatwi powrót do normalnego funkcjonowania – bez telefonów windykatorów, wezwań do zapłaty, pozwów sądowych.

Często najtrudniejsze jest postawienie tego pierwszego kroku – podjęcie decyzji o zmianie. Blokuje nas strach przed nieznanym, poczucie że będziemy źle oceniani i nasze życie wywróci się do góry nogami.

W praktyce te wszystkie zagrożenia nie mają miejsca. W interesie wszystkich jest, żebyś wróciła do normalnego funkcjonowania, zamiast generować długi, których nikt nigdy nie spłaci. Zatem ODWAGI!

Może już czas odczepić ten wagon z zadłużeniem i zacząć na nowo?
Ta decyzja należy do Ciebie.

upadłość konsumencka w Krakowie

Następny artykuł

Upadłość konsumencka w Krakowie

Brak komentarzy

Anuluj