upadłość konsumencka w Rzeszowie

Upadłość konsumencka w Rzeszowie

Masz problemy finansowe i zastanawiasz się czy upadłość konsumencka w Rzeszowie, to właściwe rozwiązanie? Ten artykuł pomoże znaleźć odpowiedź na Twoje wątpliwości. Zawarłem w nim najważniejsze pytania z zakresu postępowania upadłościowego przed rzeszowskim wydziałem. Warto zapoznać się z treścią i wyciągnąć dla siebie wartościowe informacje.

Część z tych informacji znajdziesz na stronach ministerstwa sprawiedliwości, witrynie sądu oraz przepisach ustaw. Tutaj są uporządkowane, składają się w logiczną całość oraz są wzbogacone praktycznym komentarzem (największa wartość wpisu). W końcu autor trochę w tych upadłościach pracuje i wie, na jakie rzeczy zwracać szczególną uwagę.

Jeśli nie znajdziesz interesujących Cię zagadnień – zadaj pytanie w komentarzu. Chętnie podzielę się wiedzą i udzielę merytorycznej odpowiedzi. Wolisz skontaktować się osobiście? Nie ma sprawy. Napisz e-mail na adres kancelaria@konradsiekierda.pl

Do jakiego sądu w Rzeszowie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składamy do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych. Siedziba sądu znajduje się przy ulicy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W biurze podawczym złożymy całą dokumentację.

W rzeszowskim sądzie mamy również możliwość wrzucenia wniosku upadłościowego do skrzynki podawczej znajdującej za drzwiami wejściowymi do budynku. Skutek będzie taki sam jak w przypadku nadania pisma bezpośrednio w okienku przy biurze podawczym.

Następna opcja to złożenie wniosku za pośrednictwem poczty. Zalecam nadanie przesyłki poleconej. Czasem zdarza się, że korespondencja ginie z niewyjaśnionych przyczyn. Przesyłka rejestrowana umożliwi śledzenie miejsca jej położenia oraz pomoże w ustaleniu daty doręczenia.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 przesyłki często trafiają na kwarantannę. To znaczy, że przed ich otwarciem mija co najmniej kilka dni. Jeśli chcemy się upewnić czy wniosek wpłynął do sądu, to odczekajmy ten dodatkowy okres.

Jak opłacić wniosek o upadłość konsumencką?

Opłata od wniosku rozpoczynającego procedurę upadłościową to 30 zł. Jest to stała kwota niezależna od liczby wierzycieli, wysokości zadłużenia lub wartości posiadanego majątku. Najwygodniejszą formą zapłaty będzie wykonanie przelewu bankowego.

W przypadku sądu w Rzeszowie właściwy rachunek do wpłaty znajdziemy tutaj. Według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej w treści przelewu należy podać: sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata oraz nazwę wnioskodawcy.

Przykładowa treść przelewu mogłaby wyglądać następująco: V Wydział Gospodarczy – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Jan Kowalski. Prawda, że proste?

Następnie wystarczy wydrukować potwierdzenie przelewu i załączyć do wniosku. Wtedy nie musimy się martwić, że wniosek będzie obarczony brakami fiskalnymi. Jeśli przy składaniu wniosku zapomnimy o opłacie, to też nie ma tragedii. Sąd wezwie nas do jej uzupełnienia.

Opłatę możemy również wnieść w kasie sądu. To będzie jednak wiązało się z koniecznością bezpośredniej wizyty. Zdecydowanie wygodniejsza i szybsza jest forma przelewu bankowego.

Istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze znaków opłaty skarbowej. Można je kupić za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – Sądowe Płatności (tutaj). Największą wadę tego rozwiązania jest konieczność opłaty prowizji od czynności zakupu (nie mniej niż 0,19 zł).

Jak skontaktować się z sądem upadłościowym w Rzeszowie?

Pierwszą możliwością jest kontakt telefoniczny. Na sądowej witrynie znajdziemy numer do sekretariatu: 17 715 22 76. Dłużnicy i wierzycieli lubią z niego korzystać, więc nie zdziw się gdy linia będzie stale zajęta. Dni na początku i końca tygodnia są najbardziej oblegane. Polecam dzwonić od wtorku do czwartku w godzinach od 10 do 13.

Możesz również napisać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wydziału upadłościowego. Aktualny adres to: 5wg@rzeszow.sr.gov.pl. Z doświadczenia wiem, że ta forma kontaktu nie spełnia swojej funkcji. Po prostu nikt nie odpowiada na wysyłane zapytania. O wiele bardziej skuteczny będzie bezpośredni telefon.

Ostatnia deska ratunku to skierowanie pisma na adres korespondencyjny sądu. Idziemy na pocztę i nadajemy przesyłkę (najlepiej poleconą). W jego treści warto wskazać sygnaturę sprawy oraz wydział, do którego jest kierowane. Ze względu na obłożenie sądów pracą i braki kadrowe, warto uzbroić się w cierpliwość.

Nie musimy ograniczać się do jednej formy kontaktu, możemy próbować różnych metod aż do skutku. Pamiętajmy też, że pracownicy sądu nie udzielają porad prawnych. Oczywiście poinformują o stanie sprawie, jednak nie wskażą w jak sposób zachować się w określonej sytuacji procesowej i jakie to może spowodować skutki.

Wtedy szukajmy wsparcia u profesjonalnych pełnomocników np. radców prawnych. Najlepiej specjalizujących się prawie upadłościowym. Przepisy dotyczące upadłości konsumentów zmieniają się niezwykle często, są rozrzucone po różnych ustawach i wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Siedziba Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Generała Józefa Kustronia 4

Jeszcze w ramach ciekawostki – siedziba sądu jest zlokalizowana przy Placu Maurycego Allerhanda. Ten wybitny polski prawnik był jednym z największych autorytetów w obszarze prawa upadłościowego. Sam posiadam egzemplarz książki jego autorstwa. Chciałoby się powiedzieć: Jak upadać to tylko w Rzeszowie!

Jak długo czeka się na upadłość konsumencką w Rzeszowie ?

Co do zasady sąd upadłościowy ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli konsumenta (stąd nazwa upadłość konsumencka). W praktyce jednak termin ten jest często niedotrzymywany.

Wynika to przede wszystkim z braków kadrowych w sądach powszechnych oraz stale rosnącą liczbą wniosków. Po prostu brakuje pracowników i sędziów, którzy mogliby zająć się wpływającą sprawą.

Na czas rozpatrzenia wniosku wpływa również poziom skomplikowania sprawy oraz kompletność złożonych dokumentów. Wnioski obarczone brakami formalnymi (np. brak opłaty sądowej, brak załączników wskazanych w piśmie), powoduje że jesteśmy wzywani przez sąd do ich uzupełnienia. To automatycznie powoduje wydłużenie całego procesu ogłaszania upadłości.

Jeśli mamy solidnie napisany wniosek (spełniający rygory formalne i merytoryczne), to czas wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może znacznie się skrócić. Nawet do kilku tygodni. Wiele zależy od konkretnej sytuacji dłużnika oraz aktualnego obłożenia sądu sprawami.

Ze względu na wejście od 1 grudnia 2021 r. Krajowego Rejestru Zadłużonych można spodziewać się, że wiele osób będzie chciało skorzystać z upadłości na zasadach obowiązujących do końca listopada. Główna zaleta tego rozwiązania polega na tym, że jako dłużnik nie będziemy widnieć w internetowym rejestrze do którego każdy zainteresowany ma dostęp.

Rzeszowski rynek to jedno z miejsc, które uwielbiam odwiedzać…

Przy jakiej wysokości długów warto ogłaszać upadłość?

Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń co do minimalnej kwoty długów z jaką można ubiegać się o upadłość konsumencką. To dłużnik decyduje kiedy należy powiedzieć STOP i rozpocząć procedurę oddłużeniową. Najczęściej ten moment powiązany jest z utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby, zamknięciem firmy.

W wielu artykułach dostępnych w sieci znajdziemy informację, że upadłość warto ogłaszać przy 20 lub 30 tys. zadłużenia. Czy zastanawiałaś się skąd bierze się ta kwota?

Postępowanie upadłościowe generuje koszty. Zalicza się do nich m.in. wynagrodzenie syndyka i pracownika pomagającego w obsłudze sprawy, koszty korespondencji pocztowej, wydatki na dojazd do upadłego itd.

Do tego dochodzą kwoty przeznaczane przez dłużnika na spłatę wierzycieli w ramach planu spłaty. Najczęściej sądy ustalają okres spłaty na 36 miesięcy. W pierwszej kolejności pokrywa się niezaspokojone koszty, a następnie reguluje się raty na rzecz dłużników.

Gdy inwestujesz w wsparcie profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, doradcy restrukturyzacyjnego), to doliczamy także jego honorarium.

Doświadczony i rzetelny pełnomocnik pomoże w przygotowaniu się do upadłości – wskaże wady i zalety tego rozwiązania. Powinien również nakreślić całą ścieżkę oddłużania – od dnia złożenia wniosku do wykonania planu spłaty.

Program Szybkiego Oddłużania© (PSO)

Program Szybkiego Oddłużania© (PSO) jest autorską metodą oddłużania osób w ramach upadłości konsumenckiej. Opracowałem ją na bazie własnych doświadczeń w prowadzeniu spraw upadłościowych (autor jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym). Jej największą zaletą jest końcowy efekt dla klienta – szybkie i skuteczne oddłużenie.

Przez cały czas trwania upadłości trzymamy rękę na pulsie. Nie pozwalamy na działania bezprawne i godzące w interesy klienta. Jeśli trzeba korzystamy z arsenału prawnego – jest naprawdę bogaty. Każda osoba zasługuje szacunek i godne traktowanie. Okoliczność popadnięcia w długi nie zmienia tych zasad. Zgadzasz się?

Co ZYSKUJE klient?


✔ PRAKTYCZNA wiedza o procesie oddłużania. Upadłość konsumencka to dla Ciebie czarna magia? Bez obaw. W prostych słowach pokazujemy klientom jak wygląda droga do oddłużenia. Tak żeby klient podjął w pełni świadomą i najlepszą dla siebie decyzję. W końcu chodzi o to, żeby zacząć na nowo i nie martwić się o jutro.

SKRÓCENIE czasu przygotowania i złożenia wniosku o upadłość (nawet do 2 tygodni). Projektujemy wniosek z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Bez konieczności wnoszenia poprawek i zwrotów. Jest konkretnie, merytorycznie i co najważniejsze – szybciej dla klienta.

✔ PEŁNY dostęp do informacji o stanie sprawy (w każdym czasie). Pozostajemy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z klientem. Regularnie przekazujemy informację o kolejnych podjętych działaniach w ramach postępowania. Nie pozwalamy, żeby sprawa miesiącami stała w miejscu.

✔ PRZEJECIE ciężaru kontaktów z sądem upadłościowym i syndykiem. Osoba zaangażowana w proces upadłości powinna współpracować z sądem i syndykiem. Należy odpowiadać na liczne wezwania i składać oświadczenia (np. wezwanie do zaopiniowania projektu planu spłaty, oświadczenie o wydaniu majątku). Przejmujemy te obowiązki. Klient może cieszyć się życiem i normalnie funkcjonować.

✔ OPIEKA nad klientem i dbanie o jego dobro. Proces oddłużenia w upadłości konsumenckiej wymaga od dłużnika stałego kontrolowania działań sądu i syndyka. W sytuacjach kryzysowych warto korzystać z instrumentów prawnych pozwalających na ochronę swoich interesów (zażalenia, skargi). Dbamy o to, żeby wszystko przebiegło sprawnie i po myśli klienta.

Tak wygląda PSO w wielkim skrócie. Więcej o całej metodologii dowiesz się niebawem w osobnym artykule (pracuje nad nim). W każdym razie warto wiedzieć, że zastosowanie tej metody daje poczucie kontroli nad całym procesem oddłużania. Mamy narzędzia pozwalające na przyspieszenie działań syndyka i sądów.

Każdy etap postępowania jest dokładnie ułożony i przepracowany. Oczywiście wszystko w zgodzie z przepisami i obowiązującym prawem. Ogólnie to nie musisz się o nic martwić. Ta metoda działa, jest skuteczna i przekłada się na realne zmiany w życiu klientów. Może warto spróbować?

Pomoc w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

Nie wiesz jak wypełnić wniosek o upadłość? A może brakuje Ci czasu na sprawdzanie przepisów prawnych, gromadzenie obszernej dokumentacji, pisanie uzasadnienia czy ustalanie stanu zadłużenia? Zapraszam do współpracy i skorzystania z moich usług (w szczególności warto sprawdzić PSO).

Szybko i bezproblemowo przygotujemy całą potrzebną dokumentację do upadłości konsumenckiej. Tak, żeby sąd uwzględnił Twoją sytuację osobistą i postanowił o maksymalnym oddłużeniu. Doświadczenie zdobyte w roli syndyka i pełnomocnika jest bezcenne. Pomaga klientom w wyjściu na prostą.

wniosek o ogłoszenie upadłości

To jak zaczynamy współpracę?

Daj znać! Ten pierwszy krok jest najtrudniejszy i wymaga wiele odwagi. Z mojej strony możesz liczyć na pełne zaangażowanie i KONKRETNE działania. Jako radca prawny zadbam o Twoje interesy i przeprowadzę przez całą drogę oddłużania.

Skontaktujesz się ze mną wysyłając wiadomość na adres kancelaria@konradsiekierda.pl. Opinie klientów znajdziesz na wizytówce Google. W ciągu 60 min. otrzymasz merytoryczną odpowiedź oraz wstępną propozycję współpracy. Zachęcam do kontaktu!

upadłość konsumencka w Katowicach

Następny artykuł

Upadłość konsumencka w Katowicach

Brak komentarzy

Anuluj