upadłość konsumencka w Krakowie

Upadłość konsumencka w Krakowie

Mieszkasz w Krakowie, masz długi i zastanawiasz się czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie? Ten artykuł pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na pytania związane z procesem oddłużania. Czasem ludzkie życie toczy się tak, że wpadamy w tarapaty finansowe.

Umiera bliska nam osoba, rozwodzimy się, chorujemy, mamy problemy z własną samooceną. Wszystkie te okoliczności mogą prowadzić do spirali zadłużenia i utraty możliwości spłaty. Jedną z możliwych dróg do odzyskania pełnej kontroli nad swoimi finansami i wystartowania na nowo jest upadłość konsumencka. Dzisiaj dowiesz się, jak ten proces wygląda w sercu małopolski – Krakowie.

1. Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Krakowie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. To właśnie tam rozpatruje się sprawy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Siedziba sądu znajduje się przy ulicy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym lub wysłać korespondencyjnie na wskazany adres. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, bezpieczniej nadać przesyłkę za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dobrą praktyką będzie wskazanie w adresie korespondencyjnym konkretnego wydziału do którego kierowany jest wniosek, czyli: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Pamiętajmy, że wniosek składamy w 2 egzemplarzach.

2. Na jaki rachunek wnieść opłatę od wniosku?

Od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wnieść opłatę sądową. Jej wysokość nie jest uzależniona od wartość długów czy posiadanego majątku. Jest stała i wynosi 30 zł. Składając wniosek należy do niego załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Najczęściej do wniosku dołącza się wydruk potwierdzenia przelewu. Rachunek sądu w Krakowie znajdziesz tutaj.

W przypadku sądu krakowskiego właściwy rachunek dla opłaty sądowej został opisany w następujący sposób: „Rachunek dochodów budżetowych (wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny”. W treści przelewu warto wpisać: imię i nazwisko, opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Niby nie są to duże pieniądze, jednak w sytuacjach podbramkowych każda kwota ma znaczenie. Brak wniesienia tej opłaty spowoduje, ze sąd wezwie nas do jej niezwłocznej wpłaty. Brak uregulowania należności w ciągu 1 tygodnia może doprowadzić do zwrotu wniosku. Zatem wnosimy i płacimy. Wtedy obędzie się bez problemów.

3. Skąd pobrać formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można go pobrać bezpłatnie w edytowalnej formie. Dostępny tutaj. Przy wypełnianiu wniosku warto pamiętać, żeby wypełnić rubryki zgodnie z instrukcją oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

W przeciwnym wypadku należy liczyć się z wezwaniem sądu do uzupełnienia braków, a w skrajnych przypadkach ze zwrotem wniosku. Tutaj z pomocą przychodzą profesjonalni pełnomocnicy specjalizujący się w postępowaniach upadłościowych. Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia napisz do mnie na kancelaria@konradsiekierda.pl

Od 1 grudnia 2021 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszystkim polecam skorzystanie z tej możliwości – pełny dostęp do informacji o czynnościach podejmowanych przez sąd i syndyka.

Wawel zawsze zachwyca…

4. Jak długo czeka się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie?

Wnioski o upadłość konsumencką są rozpatrywane przez krakowskie sądy nawet w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. Wiele zależy od tego czy wniosek został wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i informacje. Procedura wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia braków wydłuża czas trwania postępowania.

Wiele również zależy od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Najczęściej wnioski składane przez byłych przedsiębiorców są rozpatrywane dłużej ze względu na poziom skomplikowania sprawy oraz rozległą dokumentację, z którą sędzia musi się zapoznać.

Na tempo rozpatrywania wniosku wpływa również treść uzasadnienia. Jeśli zawiera on wszystkie kluczowe informacje m. in. przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności, opis sytuacji osobistej, zdrowotnej, mieszkaniowej dłużnika to sprawa od razu nabiera rozpędu.

5. Jak wypełnić wniosek o upadłość – ręcznie czy komputerowo?

Nie ma znaczenia w jaki sposób zostanie wypełniony wniosek. Żaden przepis prawa nie wprowadza tutaj dodatkowych obostrzeń. Można go uzupełnić pismem ręcznym, jak i komputerowo. Ważne, żeby znajdowały się w nim wszystkie wymagane informacje. W szczególności te dotyczące przyczyn niewypłacalności oraz aktualnej sytuacji osobistej dłużnika.

Gdy wnioskodawca pisze niewyraźnie sędzia może mieć problem z odczytaniem treści uzasadnienia. Może być to zakwalifikowane jako brak formalny. Jeśli decydujemy się na uzupełnienie wniosku pismem odręcznym, to zróbmy to starannie i czytelnie. Korzystajmy z akapitów, wyliczeń, odstępów. Tak, żeby całość była przejrzysta i łatwa w odbiorze.

Świetnym pomysłem będzie przygotowanie sobie wersji „na brudno”. To idealne miejsce na sporządzenie pierwszego projektu wniosku. To tam eksperymentujemy, budujemy bloki tematyczne, porządkujemy treść, dokonujemy przekreśleń, poprawek i sprostowań. Dzięki temu końcowa wersja jest dopracowana i znacznie upraszcza pracę końcowym użytkownikom (sędzia, syndyk).

6. Jak mogę uzyskać informacje o etapie rozpatrywania wniosku?

Chcąc dowiedzieć się na jakim etapie jest złożony wniosek możemy skontaktować się z biurem obsługi interesantów (BOI) podając sygnaturę sprawy. W Krakowie stosowne informacje uzyskamy pod numerem: 12 286 32 83 oraz 801 800 122. Możemy również skierować zapytanie na adres: w8g@krakow-sr.sr.gov.pl. Czasem trudno się dodzwonić, zwłaszcza na początku tygodnia oraz w godzinach porannych. Duża doza cierpliwości będzie co najmniej wskazana.

Gdy jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego, doradcę restrukturyzacyjnego, adwokata), to na nim będzie spoczywał obowiązek informowania nas o stanie postępowania. Nie musimy kontaktować się z syndykiem czy sekretariatem sądu. Oszczędność czasu i wygoda.

Swoim klientom zalecam również założenie konta w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych (tutaj). Jest to system teleinformatyczny umożlwiający stronom bieżące sprawdzanie czynności podejmowanych w sprawie. Jeśli sąd wyda zarządzenie lub postanowienie, to w portalu będziemy możliwość jego odebrania i odczytania. Zdecydowanie warto założyć.

7. Jakie dokumenty załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Do wniosku o upadłość załącza się dokumenty poświadczające stan niewypłacalności dłużnika (umowy kredytu i pożyczki, wezwania do zapłaty od wierzycieli, pisma od komorników, sądowe nakazy zapłaty itd.). Przy znacznej liczbie wierzycieli dokumentacja będzie naprawdę okazała. Ważne, żeby zrobić to rzetelnie i niczego nie pominąć.

Warto dołączyć dokumenty dotyczące kosztów ponoszonych przez dłużnika (rachunki za najem, prąd, gaz, wodę, abonament telefoniczny) oraz osiąganymi przychodami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie). Jeśli płacimy alimenty, to warto załączyć wyrok sądowy lub ugodę. Te informacje będą miały większe znaczenie na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli.

Też lubisz krakowskie obwarzanki?

8. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeśli wcześniej prowadziłam firmę?

Osoby prowadzące w przeszłości firmę również mają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Procedura składania wniosku oraz samo postępowanie praktycznie niczym się nie różni. Wiele upadłości związanych jest z biznesami prowadzonymi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG).

Jeśli majątek firmy nie pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, to często jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z upadłości konsumenckiej. Tutaj nie ma wymogu ponoszenia wydatków związanych z postępowaniem. Jeśli firma nie posiada majątku, to koszty upadłości pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Na etapie ustalania projektu planu spłaty wierzycieli koszty postępowania znajdują się w uprzywilejowanej pozycji. Dłużnik spłaca je w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami. Dzięki temu Skarb Państwa odzyskuje zainwestowane pieniądze, syndyk ma środki za podjęte działania, a dłużnik otrzymuje szansę na wyjście z długów. Prawda, że dobre rozwiązanie?

9. Czy warto składać wniosek o upadłość konsumencką w Krakowie?

Kraków jest jedną z największych aglomeracji miejskich w Polsce. Duża liczba mieszkańców przekłada się bezpośrednio na liczbę wniosków wpływających do krakowskiego wydziału upadłościowego. Postępowania upadłościowe wobec konsumentów sąd w Krakowie prowadzi stosunkowo sprawnie. Wiele zależy również od postawy samego dłużnika oraz działań podejmowanych przez syndyka.

Można liczyć na wysoki poziom merytoryczny oraz rzetelne zbadanie sprawy. Sędziowie podchodzą skrupulatnie do swoich obowiązków. Czasem odbija się to na czasie postępowania – powoduje jego wydłużenie. Pamiętajmy, że za każdym razem sąd bada całokształt okoliczności. Wymaga to bardzo dobrej znajomości sprawy i wiedzy o aktualnej sytuacji dłużnika.

Zdecydowanie warto składać wnioski upadłościowe w Krakowie. Solidnie napisany wniosek sąd uwzględnia nawet w ciągu kilku tygodni. Wszelkie braki, nieścisłości, niedopowiedzenia mogą znacząco wydłużyć tę procedurę.

10. Czy sąd upadłościowy w Krakowie będzie mnie przesłuchiwał?

W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości rozprawy na których stawia się dłużnik są praktycznie niewyznaczane. Nie ma takiej potrzeby. Całość rozgrywa się na posiedzeniu niejawnym. W gabinecie za zamkniętymi drzwiami, gdzie sędzia skrupulatnie zapoznaje się z aktami sprawy i wydaje postanowienie.

Następnym etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe. Do akcji wkracza syndyk, sędzia wyznaczony i podejmowane są pierwsze czynności likwidacyjne. To właśnie tutaj ważą się przyszłe losy dłużnika i wiele zależy od prezentowanej przez niego postawy.

Na etapie ustalania planu spłaty może zostać wyznaczona rozprawa. O jej przeprowadzenie może wnioskować syndyk, wierzyciel oraz sam dłużnik. Jeśli tak się stanie, to otrzymamy z sądu zawiadomienie o miejscu, terminie oraz jej przedmiocie. Do takiego spotkania z sędzią należy się przygotować.

11. Z kim w Krakowie mogę skonsultować sprawę ogłoszenia upadłości?

W sprawach upadłości konsumenckich prowadzonych przed krakowskim sądem (i nie tylko) zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jestem radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Pełnię funkcję syndyka w licznych postępowaniach upadłościowych w Krakowie. Wiem, na jakie rzeczy zwracać uwagę przy pisaniu wniosku i jak prowadzić postępowanie, żeby zakończyło się sukcesem w możliwie krótkim czasie.

Bezpłatnych konsultacji udzielam w biurze w Krakowie przy ul. Dąbrowskiego 20/2. Wystarczy wcześniej umówić się na dogodny termin i zabrać na spotkanie dokumenty. Odpowiem na pytania i wskażę optymalną ścieżkę oddłużenia. Całość nie powinna zająć dłużej niż 30 minut.

Nie oceniam, dużo się uśmiecham i mam w biurze pyszną kawę. Dopytuję o rzeczy związane z zadłużeniem oraz aktualną sytuacją majątkową i zawodową. Wszystko w luźnej i przyjaznej atmosferze. Przekonaj się i umów się na konsultację już DZIŚ.

Dołącz do dedykowanej GRUPY

Dla osób zainteresowanych upadłością konsumencką założyłem dedykowaną Grupę na Facebooku. Dzielę się tam praktyczną wiedzą oraz podpowiadam jak upaść z KLASĄ (szybko, na swoich warunkach, z maksymalnym poziomem oddłużenia). To również miejsce do wymiany doświadczeń i zadawania pytań. Możesz dołączyć tutaj.

Chciałabyś, żebym pełnił funkcję syndyka w Twoim postępowaniu?

Sędziowie wybierają syndyków według własnego uznania. Biorą pod uwagę m.in. posiadane przez doradcę restr. doświadczenie, ilość obsługiwanych spraw, dotychczasowy sposób prowadzenia postępowań, szybkość ich zamykania. Zawsze można zasugerować wybór konkretnej osoby, należy mieć jednak na uwadze, że nie jest to dla sędziego wiążące. W każdym razie warto próbować! Poniżej przykład klauzuli do umieszczenia na końcu uzasadnienia wniosku.

„Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie do pełnienia funkcji syndyka doradcę restrukturyzacyjnego – Konrada Siekierdę (nr licencji 1461). Wedle posiadanych przeze mnie informacji daje on rękojmię sprawnego i rzetelnego prowadzenia postępowania upadłościowego.”

To tylko luźna sugestia. Wpisanie tej klauzuli nie zagwarantuje, że sąd wyznaczy mnie do pełnienia funkcji syndyka w Twojej sprawie. Jednak istotnie zwiększa to prawdopodobieństwo. Kto wie, może spotkamy się na etapie Twojego oddłużania – trzymam kciuki!

Kilka słów na koniec

Solidnie napisany wniosek o upadłość konsumencką to połowa sukcesu. Projektując jego treść pamiętaj, że ten dokument ma głównie walor użytkowy. Będzie z niego korzystał zarówno sędzia rozpatrujący sprawę, jak i sam syndyk. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych może doprowadzić do umorzenia postępowania, a w skrajnych przypadkach może skutkować odpowiedzialnością karną.

Druga połowa zleży od postawy dłużnika w trakcie właściwego postępowania upadłościowego. Mam na myśli współpracę z syndykiem oraz sędzią polegającą na udzielaniu odpowiedzi na pytania, przesyłanie niezbędnych dokumentów i składanie wymaganych prawem oświadczeń. Brak takiej współpracy odbija się negatywnie na dynamice postępowania oraz znacznie utrudnia podejmowanie czynności syndykowi.

Trzymam kciuki za proces oddłużania! Małymi krokami do celu. Upadłość konsumencka może być jednym z nich.

Brak komentarzy

Anuluj