Usługi

Na początku przedstaw mi swój problem wysyłając wiadomość na adres konrad.siekierda@gmail.com lub wypełniając formularz kontaktowy (tutaj).

W odpowiedzi otrzymasz ode mnie wstępną wycenę i zdecydujesz o dalszej współpracy. Zapewniam profesjonalne wsparcie w następujących obszarach:

Doradztwo biznesowe

 • konsultacje biznesowe (mail, skype, telefon)
 • zarządzanie projektem (nadzór i wsparcie merytoryczne)
 • pomoc w  tworzeniu modeli biznesowych
 • opracowanie biznes planu inwestycji
 • optymalizacja procesów w firmie
 • przygotowanie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa
 • 100-day action plan (przygotowanie i  wdrożenie)
 • due diligence biznesowe

Doradztwo prawne

 • konsultacje prawne (mail, skype, telefon)
 • przygotowanie umowy spółki (m.in. sp. komandytowej, sp. z o.o.)
 • zakładanie spółek handlowych (m.in. sp. jawnej, sp. z o.o.)
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • opracowanie regulaminów, statutów i innych aktów wewnętrznych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych
 • tworzenie projektów pism procesowych
 • przygotowanie opinii prawnych
 • due diligence prawne

Doradztwo dla start-upów

 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • analiza SWOT oraz analizy ryzyka
 • tworzenie planu biznesowego przedsięwzięcia
 • wsparcie w zakresie tworzenia misji, wizji oraz wartości firmy
 • tworzenie budżetu inwestycji wraz nakładami inwestycyjnymi (CAPEX, OPEX)
 • wyznaczenie celów długoterminowych (milestones)
 • wsparcie w zakresie implementowania systemu raportowania w firmie
 • opracowanie projekcji finansowych przepływów pieniężnych
 • przygotowanie term-sheet oraz listu intencyjnego
 • negocjacje umowy inwestycyjnej z funduszem venture capital (VC) oraz inwestorem prywatnym

Szkolenia

 • zakładanie działalności gospodarczej
 • formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym
 • zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • fundusze venture capital w praktyce
 • umowy inwestycyjne – kluczowe zagadania
 • zarządzanie strategiczne w firmie

konrad siekierda, uslugi, doradztwo strategiczne, porady prawne, doradztwo gospodarcze

Cena poszczególnych usług ustalana jest indywidualnie i zależy od następujących czynników:

 • poziom skomplikowania sprawy
 • wymagany nakład pracy
 • termin wykonania

Wystawiam faktury VAT. Napisz i dowiedz się więcej o szczegółach współpracy.

Napisz