kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Kiedy złożyć wniosek o upadłość?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań stojących przed nim każdego dnia i sprostać pojawiającym się zagrożeniom. Rzadko kiedy jest łatwo, sprawnie i przyjemnie. Najczęściej trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy, a w międzyczasie rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

Niekiedy sytuacja wymyka się spod kontroli i trzeba podjąć radykalne środki zaradcze. Nie zawsze wynika to z błędnie zaplanowanych działań, nietrafionej strategii albo niewłaściwie zrekrutowanych pracowników . Czynniki zewnętrzne doprowadziły nie jedną firmę na skraj przepaści. W szczególności mam na myśli nieopłacone faktury, silną konkurencję, przerwanie łańcucha dostaw lub stany wyjątkowe (pożar, powódź, epidemia).

Termin złożenia

Zgodnie z treścią art. 21 Prawa upadłościowego dłużnik jest obowiązany nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Przepis ten nie znajduje jednak zastosowania w upadłości konsumenckiej o czym warto pamiętać.

Osoby składające wniosek

Warto pamiętać, że obowiązek złożenia wniosków obowiązuje również likwidatorów (nie mylić z syndykiem). Jeśli został ustanowiony zarząd sukcesyjny, to ten obowiązek spoczywa na zarządcy sukcesyjnym. Nie musi on uzyskać zgody osób, na rzecz których działa (spadkobierców) , żeby skutecznie złożyć przedmiotowy wniosek.

Wydaje się, że jest to wystarczający okres, żeby zbadać sytuację finansową firmy i podjąć adekwatne działania. Czasem zdarzają się sytuacje, gdzie następuje zmiana zarządu (w przypadku spółek kapitałowych) i nowi członkowie zaraz po objęciu stanowiska podejmują decyzję o wniesieniu pisma do sądu upadłościowego.

Złożenie wniosku w terminie może uchronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

Należy również pamiętać, że wniosek musi zostać skutecznie wniesiony do sądu, w taki sposób, żeby nie dokonał jego zwrotu. Zwrócony wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych i przyjmuję się fikcję, jak gdyby nigdy nie został złożony. Fakt ten ma później przełożenie na odpowiedzialność osób zobowiązanych do jego złożenia.

Sąd może dokonać zwrotu w przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości nie spełnia wymogów określonych w ustawie lub został nienależycie opłacony. Warto zwrócić uwagę na wskazane okoliczności i składając odpowiednie dokumenty dochować najwyższej staranności.

Odpowiedzialność

W przypadku niezłożenia wniosku w terminie osoby uprawnione do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentacji (np. wspólnicy spółki jawnej albo członkowie zarządu w spółkach kapitałowych) ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, chyba że nie ponoszą winy.

Istnieje możliwość uwolnienia się od tej odpowiedzialności w sytuacji wykazania, że w odpowiednim terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące upadłości napisz do mnie na adres konrad.siekierda@gmail.com lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie.

Grupa na Facebooku

Specjalnie dla osób zainteresowanych tematyką upadłości i restrukturyzacji firmy powstała grupa na Facebooku. Celem jej istnienia jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą we wszelkich obszarach związanych z tematyką grupy. Jeśli jesteś menedżerem, właścicielem, założycielem, zamierzasz dopiero wystartować ze swoim biznesem, to na pewno zyskasz. Grupę znajdziesz po linkiem tutaj.

Jeśli masz znajomych zainteresowanych restrukturyzacją firmy, to podziel się linkiem. Im większą społeczność uda nam się zbudować, tym więcej wartościowych informacji znajdziesz na grupie. Wiem, że mogę na Ciebie liczyć, więc dziękuję za udostępnienie.

2 komentarze

Anuluj

  1. Ja chyba będę niedługo składał przez tego wirusa …. :( Nie ma klientów w większości branż wszystko stoi

    • Niestety sytuacja jest trudna dla każdego. Proszę jeszcze sprawdzić czy rozwiązania z tarczy antykryzysowej nie pomogą w opanowaniu kryzysu.