centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, crbr

Jak zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Specjalnie dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) opracowałem poradnik pozwalający na szybką i bezproblemową rejestrację. Dowiesz się z niego, jak krok po kroku skutecznie uzupełnić wniosek o wpis, nie popełniając przy tym błędów.

Więcej informacji o samym rejestrze oraz podmiotach objętych obowiązkiem dokonania wpisu znajdziesz w artykule dostępnym pod linkiem umieszczonym tutaj. Jeśli dotychczas nie miałeś styczności z tematem i nie masz wiedzy, czym jest i w jakim celu został wprowadzony, to zachęcam do lektury. Na pewno rozjaśni sprawę i ułatwi dalsze działania.

Rejestracja

Pierwszym krokiem będzie znalezienie samego rejestru. W tym celu należy udać się pod adres Portalu podatkowego, czyli podatki.gov.pl. Właśnie tam znajduje się odpowiednia zakładka.

Będąc na Portalu podatkowym należy przesunąć zawartość strony niemal na sam dół. Następnie wybieramy okienko CRBR i przechodzimy dalej. Zostaniemy przeniesieni do kolejnej podstrony Portalu podatkowego.

W kolejnym kroku wybieramy okienko zatytułowane Rejestr CRBR, które zaprowadzi nas do docelowego miejsca, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, gdzie będziemy mogli dokonać zgłoszenia. Możesz to również zrobić klikając na link tutaj.

Jesteśmy już blisko celu. Wystarczy wybrać okienko Utwórz zgłoszenie, które przekieruje nas do formularza zgłoszenia zgłoszeniowego pozwalającego na złożenie wniosku o wpis.

Zaczynamy od podania NIP oraz formy organizacyjnej spółki, którą prowadzimy. Nic skomplikowanego.

W następnym etapie wskazujemy datę zdarzenia. W przypadku rejestracji podmiotu w CRBR podajemy dzień składania wniosku.

Zgłaszanie beneficjenta rzeczywistego

Teraz uzupełniamy dane identyfikacyjne spółki, czyli numer KRS oraz nazwę. W następnej kolejności zajmujemy się zgłoszeniem poszczególnych beneficjentów.

W dalszej części formularza przechodzimy do wskazania informacji dotyczących konkretnych beneficjentów. Uzupełniamy dane identyfikacyjne tj. PESEL, obywatelstwo, data urodzenia czy kraj zamieszkania. Po czym wybieramy kogo ma dotyczyć zgłoszenie.

Schody zaczynają się w sekcji B.2, w której należy opisać charakter uprawnień właścicielskich konkretnych beneficjentów. Szczególne trudności może sprawić rubryka numer 20 pod tajemniczym tytułem „Wartość„.

Wartość czego? Wydaje się, że w przypadku spółek osobowych objętych obowiązkiem wpisu (spółka jawna i komandytowa) należy przyjmować wartość wniesionego wkładu, a w przypadku spółki z o.o. wartość nominalną wkładów. Natomiast dla spółki komandytowo- akcyjnej i spółki akcyjnej, wartość wskazuje się poprzez wpisanie procentowego udziału w kapitale zakładowym.

Pewne trudności może również stwarzać określenie rodzaju uprzywilejowania konkretnych beneficjentów. W rubryce o numerze 21 należy wybrać jeden spośród dostępnych wariantów. Ich treść zmienia się, w zależności od tego jakiej spółki dotyczy zgłoszenie (inne warianty mamy dla spółki jawnej, a inne dla spółki z o.o.)

Po wybraniu konkretnego wariantu należy w rubryce numer 22 zwięźle opisać na czym polega uprzywilejowanie np. przy wkładzie stanowiącym 30% ogólnej wartości wkładów, wspólnikowi przysługuje 50% udział w zysku i stratach spółki.

Zgłaszanie reprezentanta

W przypadku gdy zgłaszamy reprezentanta spółki, w rubryce nr 17 należy zaznaczyć ostatnie pole po prawej stronie. Jeśli chodzi o reprezentację, to jest to wszystko co należy uzupełnić, poza podaniem danych identyfikacyjnych.

Zgłaszanie beneficjenta będącego reprezentantem

Często się zdarza, że wspólnik pełni również funkcje związane z reprezentacją danego podmiotu. System przewiduje możliwość dodania określonej osobie kolejnych informacji, w tym o reprezentacji. Wystarczy wybrać przycisk Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o reprezentacji.

Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda sekcja składająca się z elementu przeznaczonego dla beneficjentów i dla reprezentanta.

Przed wysłaniem zgłoszenia do ministerstwa należy zaznaczyć pole dotyczące klauzuli odpowiedzialności, gdzie pod rygorem odpowiedzialności karnej składamy stosowane oświadczenie. Jeśli wszystkie niezbędne dane zostały prawidłowo podane, system umożliwi przejście do kolejnego etapu. Przycisk Dalej zmieni kolor na nieco ciemniejszy odcień.

Po przejściu do następnego etapu rejestracji widzimy zestawienie podanych dotychczas informacji. Warto sprawdzić czy dane się zgadzają i czy przypadkiem nie popełniliśmy błędu. W następnej zakładce należy podpisać dokument. Można to zrobić za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Jeśli uda nam się skutecznie podpisać wniosek, zostajemy przeniesieni do zakładki informującej o fakcie dokonania poprawnego zgłoszenia. Znajdują się tam cenne informacje, które warto sobie zapisać. Mam na myśli numer referencyjny (posłuży do wygenerowania UPO). Zalecam również podanie swojego adresu e-mil oraz oznaczenia pola Załącz PDF zgłoszenia. Wtedy otrzymamy dokument zawierający wypełniony przez nas formularz.

centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Dobrą praktyką będzie sprawdzenie czy zgłoszenie prawidłowo dotarło do adresata. W tym celu przechodzimy do strony głównej CRBR i wybieramy okienko Sprawdź status zgłoszenia.

Tutaj należy wstawić numer referencyjny zgłoszenia. Jak doskonale pamiętasz został automatycznie wygenerowany przez system. Dlatego tak ważne jest żeby go zapisać na osobnej kartce lub podać adres e-mail, na który zostanie przesłany.

Po wstawieniu numeru i wybraniu przycisku Sprawdź status zostanie automatycznie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dla świętego spokoju, dobrze zapisać sobie ten plik i przechowywać.

W wyszukiwarce z wpisami w CRBR możemy odszukać własne zgłoszenie poprzez podanie danych spółki lub konkretnego beneficjenta rzeczywistego. Wszystkie informacje tam umieszczone są jawne i dostępne do wglądu dla każdego. Cenne źródło danych, w szczególności odnośnie wartości wkładów w spółkach osobowych oraz wszelkiego rodzaju uprzywilejowań, o których nie znajdziemy śladu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

To wszystko co przygotowałem dla Ciebie. Wierzę, że artykuł okazał się pomocy i z powodzeniem dokonasz zgłoszenia. Jeśli możesz, zostaw po sobie krótką recenzję na wizytówce Google – możesz to zrobić tutaj.

To dla mnie znak, że doceniasz moją pracę i czas, jaki zainwestowałem w napisanie tego artykułu. Mogę liczyć na Twoje wsparcie?:-)

Brak komentarzy

Anuluj