spółka cywilna, wspólnicy, odpowiedzialność solidarna

Jak odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej?

Decydując się na wybór konkretnej formy prowadzenia biznesu należy skrupulatnie przeanalizować zakres odpowiedzialności wspólników uczestniczących w przedsięwzięciu. Jest to jedna z najważniejszych kwestii rozważanych przez przedsiębiorców na początku swojej biznesowej przygody.

Forma prowadzenia działalności gospodarczej powinna być zatem dopasowana do poziomu tolerancji ryzyka akceptowalnego przez każdego uczestnika przedsięwzięcia. Jeśli masz dużo do stracenia (np. znacznych rozmiarów majątek prywatny) i dotychczas inwestowałeś głównie w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka (obligacje skarbowe), to szukaj wehikułów prawnych odpowiadającym Twoim kryteriom.

Z jakich składników odpowiadają wspólnicy?

Nie ulega wątpliwości, że spółka cywilna jest przeznaczona dla osób akceptujących wysoki poziom ryzyka. Regulacja kodeksowa jest bezwzględna i przewiduje odpowiedzialność wspólnika całym majątkiem osobistym. Trzeba liczyć się z możliwością, że w przypadku niepowodzenia projektu, wierzyciele będą mogli sięgnąć do prywatnego majątku wspólnika (nieruchomości, środki na rachunku bankowym, samochód oraz inne składniki mienia).

Na czym polega odpowiedzialność solidarna?

Co więcej, wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. W efekcie każdy wierzyciel będzie uprawniony do dochodzenia całości przysługującej mu należności od każdego ze wspólników. Najlepiej będzie, jak zobrazuje to na prostym przykładzie.

Założymy, że wierzyciel A posiada względem wspólników B i C wierzytelność z tytułu dostawy towarów w kwocie 10 000 zł. Wspólnicy nie zapłacili faktury w terminie i wierzyciel postanowił złożyć stosowny pozew przed sądem. Ze względu na fakt, iż wspólnicy B i C prowadzą firmę w formie spółki cywilnej, wierzyciel będzie mógł żądać zapłaty całości długu od każdego ze wspólników.

Jeśli przykładowo B zapłaci całość zadłużenia (10 000 zł), to będę mu przysługiwały względem wspólnika C roszczenia regresowe. Przekładając to na język polski – C będzie mógł domagać się zwrotu części kwoty zapłaconej na rzecz wierzyciela A.

Jak widać na przedstawionym przykładzie odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej sięga naprawdę głęboko. Przepisy Kodeksu cywilnego w tym zakresie mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W rezultacie wspólnicy nie mogą skutecznie wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności względem osób trzecich. Postanowienia umowy spółki lub podejmowane uchwały nie będą miały znaczenia. Więcej informacji o spółce cywilnej znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz wparcia?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej i nie wiesz w jaki sposób prawidłowo przygotować umowę, napisz do mnie na blog@konradsiekierda.pl Zaprojektuję dla Ciebie szyte na miarę rozwiązania, dopasowane do Twoich potrzeb i charakterystyki prowadzonej działalności.

spółka cywilna, majątek, wspólnicy

Następny artykuł

Do kogo należy majątek w spółce cywilnej?

Brak komentarzy

Anuluj