10 powodów, dla których warto zdać egzamin na członka rady nadzorczej

10 powodów, dla których warto zdać egzamin na członka rady nadzorczej

Sytuacja na rynku pracy wymaga od każdego z nas stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji. Kto nie robi nic, szybko pozostaje w tyle i wypada z gry o najwyższe laury. Utrzymanie się na placu boju wymaga przemyślanej strategii rozwoju zawodowego i długoterminowego planowania. Jedynie wtedy możemy skutecznie konkurować i budować swoją pozycję.

Jedną z ścieżek rozwoju stanowi egzamin na członka rady nadzorczej. Skrojony specjalnie dla osób mających pełnić funkcje kontrolne i doradcze w spółkach Skarbu Państwa. Wymaga od zdających dużego zaangażowania i pełnej determinacji w okresie przygotowań. W zamian oferuje szeroki wachlarz możliwościowi, w zależności od naszych potrzeb i oczekiwań. Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kawałek tortu. Sprawdźmy na co może liczyć potencjalny kandydat.

1. Możliwość awansu zawodowego

Jedną z głównych motywacji osób przystępujących do egzaminu jest zamiar uzyskaniu awansu w miejscu pracy. Dokument potwierdzający złożenie z pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu świadczy pozytywnie o wiedzy i kompetencjach takiej osoby. To też znak dla pracodawcy, że pracownik jest gotowy do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i sprawowania coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji.

Na nowym stanowisku pracownik będzie miał możliwość udowodnienia, że pieniądze przeznaczone na jego kształcenie okazały się trafioną inwestycją. Z kolei pracodawca zweryfikuje przydatność i umiejętności nabyte przez świeżo upieczonego kandydata. Taki układ przyniesie wymierne korzyści dla każdej ze stron. Trzeba tylko dostarczyć odpowiednich argumentów.

Skoro dana osoba została pozytywnie zweryfikowana przez państwową komisję do pełnienia najważniejszych funkcji w organach spółek SP, to poradzi sobie również w spółkach prywatnych czy komunalnych. Podniesienie jej statusu zawodowego przez przyznanie awansu zawodowego będzie potwierdzeniem jej wartości i znaczenia dla organizacji.

2. Perspektywa zasiadania w organach nadzorczych

Piastowanie funkcji w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa wymaga od kandydatów złożenia państwowego egzaminu. Wymóg ten nie obejmuje jedynie członków wybieranych przez pracowników. W pozostałych przypadku konieczne jest przejście ścieżki egzaminacyjnej przed komisją wyznaczoną przez Ministra Aktywów Państwowych.

Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wielu godzin przygotowań. Jednak takie ukształtowanie drogi do organów nadzorczych wydaje się w pełni uzasadnione. Trzeba bowiem pamiętać, że jednym z głównych zadań tego organu jest sprawowanie kontroli nad działalnością spółki w każdym obszarze jej funkcjonowania. Konieczna jest więc kompleksowa wiedza, poparta kompetencjami i doświadczeniem zawodowym.

Dysponując dyplomem poświadczającym zdanie egzaminu możesz z powodzeniem brać udział w postępowaniach kwalifikacyjnych na członków organów nadzorczych. Spełnienie tego podstawowego wymogu otwiera wiele możliwości i szans na rozwój kariery w sektorze publicznym, a nawet prywatnym.

Piastowanie funkcji członka rady nadzorczej to odpowiedzialne zadanie.

3. Systematyzacja wiedzy

Każda z osób zainteresowanych egzaminem posiada pewien zasób wiedzy i doświadczeń zawodowych. Nie zawsze pokrywa się on z tematyką egzaminacyjną i często dotyczy dziedzin niespokrewnionych. To jednak nie wpływa ani na możliwość przystąpienia do egzaminu, ani nie przekłada się w istotny sposób na stopień zdawalności. O wiele cenniejszym aktywem jest konsekwencja i determinacja w okresie przygotowawaczym.

Jedną z wielu zalet związaną ze zdobywaniem państwowych uprawnień jest możliwość systematyzacji wiedzy. W szczególności dotyczy to przepisów prawa gospodarczego (publicznego i prywatnego), zasad rachunkowości, zagadnień podatkowych, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych i innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

To świetna okazja do dokonania rzetelnej powtórki materiału i zapoznania się ze zmianami przepisów (liczne nowelizacje ustaw i rozporządzeń) oraz nowymi teoriami z zakresu ekonomii lub zarządzania. W codziennym życiu nieraz brakuje czasu i motywacji do samodzielnego śledzenia tych wszystkich nowinek. W przypadku gdy mamy nad sobą bata i trzeba solidnie przysiąść do nauki, to sytuacja zmienia się diametralnie.

4. Nawiązanie wartościowych kontaktów

Osoby przystępujące do egzaminu w okresie przygotowań często szukają miejsc do wymiany wiedzy i doświadczeń. Rolę tę świetnie spełniają wszelkiego rodzaju fora internetowe i grupy tematyczne. Gromadzą one ludzi skupionych na jednym celu: złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Obecność w takich miejscach pozwala na poznanie przyszłych członków rad nadzorczych, dyrektorów, członków zarządu oraz innych osób sprawujących kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach państwowych. Nawiązane kontakty mogą zaprocentować w przyszłości i pomóc w rozwoju kariery, wiec dlaczego z tego nie skorzystać?

Jednym z miejsc dedykowanych dla osób przystępujących do egzaminu jest prowadzona przeze mnie grupa na Facebooku działająca pod nazwą “Egzamin na członka RADY NADZORCZEJ”. Znajdziesz w niej wiele bezpłatnych materiałów ułatwiających rozwiązanie zadań egzaminacyjnych oraz grono osób (obecnie ponad 130 członków) zdeterminowanych do zdobycia państwowych uprawnień. Możesz dołączyć do Grupy. Wystarczy, że naciśniesz na link tutaj i odpowiesz na kilka pytań.

Egzamin pozwala na nawiązanie cennych kontaktów.

5. Budowanie wizerunku eksperta

Zdanie egzaminu potwierdza fakt, że dysponujesz szerokim zasobem wiedzy i dobrze orientujesz się w zasadach funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ten ważny krok w zawodowej karierze zostanie pozytywnie odebrany przez ludzi, którymi się otaczasz. Niedowiarkom skutecznie zamkniesz usta i ugruntujesz swoją pozycję w organizacji.

Jeśli dodatkowo pójdziesz za ciosem i weźmiesz udział w postępowaniach kwalifikacyjnych do poszczególnych organów, to jeszcze w większym stopniu wzmocnisz swój profesjonalny wizerunek. Zatem warto postawić na swoim (zdać egzamin), a potem iść za ciosem i konsekwentnie budować pozycję w korporacyjnym świecie.

Jedynie osoby wyróżniające się aktywnością i charyzmą mogą liczyć na kluczowe stanowiska w organizacji. Poprzez przystąpienie do egzaminu możemy pokazać innym, że nie boimy się wyzwań i jesteśmy gotowi na intensywną pracę. Rosnące wymagania rynku kreują zapotrzebowanie na osoby otwarte i chętne do działania nawet poza sferą swoich podstawowych kompetencji. Może więc warto zacząć działać już teraz?

6. Przyznanie podwyżki

Zdobycie dodatkowym uprawnień zawodowych, to dobry temat do rozmowy z szefem na temat podwyżki. Wystarczy wskazać, w jaki sposób nabyta wiedza i kompetencje mogą pozytywnie przełożyć się na funkcjonowanie organizacji. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to niewykonalne zadanie, jednak rzeczywistość jest zgoła odmienna.

Na pewno warto zwrócić uwagę na sposób zarządzania państwowymi spółkami, zasady kształtowania wynagrodzeń (uzależnione od realizacji KPI), procedury podejmowania decyzji i budowania strategii, proces ekspansji międzynarodowej itd. Skrzętna analiza działań spółek SP oraz zrozumienie zasad ich funkcjonowania może pomóc w zastosowaniu odpowiednich mechanizmów w każdym innym podmiocie na rynku.

Zawsze możesz umówić się z szefem, że Twoje dodatkowe wynagrodzenie zostanie uzależnione od wyników projektów, które zrealizujesz. Podobnie jak wygląda to w przypadku części zmiennej wynagrodzenia u członków organów zarządzających spółek SP. Mające do dyspozycji dodatkową wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie przygotowań, jest wysoce prawdopodobne, że dowieziesz do końca zaplanowane działania.

Zdany egzamin to dobry temat na rozmowę o podwyżkę.

7. Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Egzamin na członka rady nadzorczej ze względu na swoją złożoność i wielowymiarowość jest skutecznym narzędziem do poniesienia kwalifikacji zawodowych. Wymaga od zdającego przyswojenia wiedzy z różnych gałęzi prawa, ekonomii, zarządzania, wyceny i finansów przedsiębiorstw. Nie wystarczy sięgnąć do treści ustaw lub rozporządzeń, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania. Jego konstrukcja wymaga zrozumienia poszczególnych zagadnień i ich zastosowania w praktyce egzaminacyjnej (odpowiadanie na pytania komisji).

Nawet dla osób z doświadczeniem w tematyce prawnej lub ekonomicznej znajdą się warte przeanalizowania i zgłębienia obszary wiedzy. Ich przyswojenie pozwala zrozumieć cele i funkcje stosowania różnych, często specyficznych konstrukcji prawnych zaprojektowanych z myślą o państwowych spółkach.

Poza wiedzą z zakresu prawa publicznego zdający uczy się o działaniu podmiotów w zwykłym obrocie gospodarczym. Poznaje budowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej od każdej strony, a Kodeks spółek handlowych staje się ulubioną lekturą do snu. Podobnie wszystkie inne akty prawne regulujące funkcjonowanie organów zarządczych i kontrolnych w spółkach handlowych.

8. Atut przy rekrutacji do pracy

Rozmowa rekrutacyjna nie należy do łatwych i przyjemnych czynności życia codziennego. Kandydat na dane stanowisko musi zmierzyć się z szeregiem wyzwań, żeby pokonać inne osoby i zdobyć przychylność rekrutującego. Zadanie z puli tych trudniejszych i wymagających wzmożonych wysiłków, aczkolwiek w pełni do wykonania.

Jednym z podstawowych zadań osoby ubiegającej się o nową pracę będzie wyróżnienie się z tłumu innych kandydatów. Takim asem w rękawie może okazać się posiadanie w CV zapisu o zdanym egzaminie na członka rady nadzorczej. W rękach kandydata pozostaje to, w jaki sposób skorzysta z tego atutu i przedstawi przyszłemu pracodawcy korzyści z tego wynikające.

Umiejętne pokazanie posiadanej wiedzy i kompetencji może pozytywnie wpłynąć na ostateczną decyzję o zatrudnieniu. Zatem warto dostarczyć rekrutującym o jeden istotny argument więcej. Taki wobec którego nie będzie mógł przejść obojętnie i zmusi go do głębszych przemyśleń. Jeśli do tego wszystkiego dołożymy spójny wizerunek eksperta i poprzemy to twardą meteorytyką, nasza kandydatura zdobędzie mocną pozycję w oczach pracodawcy.

9. Możliwość pełnienia funkcji w zarządzie państwowej spółki

Postępowania kwalifikacyjne w spółkach Skarbu Państwa dotyczą nie tylko obejmowania stanowisk dla członków organów nadzorczych. Całkiem pokaźna pula miejsc została przeznaczona dla osób ubiegających się o stanowiskach w organach zarządczych tych spółek. Poszukiwane są osoby z bogatym doświadczeniem i branżową wiedzą.

Jednym z podstawowych wymogów stawianych w takich postępowaniach jest posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych. Wszystkie te informacje zdobędziesz przystępując do egzaminu na członka rady nadzorczej.

Co więcej, kolejnym istotnym kryterium jest znajomość zasad wynikających z nadzoru właścicielskiego. W tym przypadku również doskonale sprawdzi się wiedza zdobyta w czasie przygotowań do egzaminu. Każdy członek organu zarządzającego powinien doskonale orientować się w regulacjach określających reguły sprawowania kontroli nad państwowymi przedsiębiorstwami.

A może tak zostać prezesem w zarządzie?

10. Sprawdzenie umiejętności działania pod presją

Zdawanie egzaminów łączy się z dodatkowym stresem i presją ciążącą na uczestnikach. Nie inaczej jest w przypadku egzaminu na członka rady nadzorczej. Tutaj również należy wykazać się umiejętnością panowania nad własnymi emocjami i nerwami. Każdy z uczestników musi udowodnić, że potrafi poradzić sobie w tej niekomfortowej sytuacji.

W pierwszej części egzaminu kandydat rozwiązuje test składający się z 150 pytań wielokrotnego wyboru. Niezwykle ważne jest odpowiednie rozplanowanie czasu oraz przyjęcie właściwej strategii udzielania odpowiedzi. Nie ma wiele czasu na zastanawianie (1 minuta na każde pytanie), trzeba działać szybko i bezbłędnie.

Z kolei w części ustnej egzaminu należy udzielić odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio przez członków komisji. Nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych. Jesteśmy zdani sami na siebie i nie możemy liczyć na żadną pomoc z zewnątrz. Pod wpływem stresu należy udzielać trafnych i rzeczowych odpowiedzi. To naprawdę dobry sprawdzian wytrzymałości i odporności emocjonalnej.

Czy warto?

Według mnie zdecydowanie TAK. W 2017 roku sam przystępowałem do egzaminu organizowanego jeszcze przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i z perspektywy czasu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że była to właściwa decyzja. Jako osoba świeżo po studiach prawniczych i rozpoczynająca aplikację radcowską, wiele zyskałem w oczach potencjalnych pracodawców i mogłem skutecznie wyróżnić się z tłumu.

Znacznie poszerzyłem swoją wiedzę, w szczególności o zagadnienia z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Miałem motywację do lektury aktów prawnych (np. ustawa o rachunkowości) i sięgania do specjalistycznej literatury. To naprawdę świetny sposób nie poszerzenie swoich horyzontów i poprawę pozycji zawodowej. Jeśli nosisz się z zamiarem przystąpienia do egzaminu, nie zwlekaj i podejmij wyzwanie. Możesz naprawdę wiele zyskać.

Jeśli zainteresowała Cię tematyka egzaminu, polecam lekturę pozostałych artykułów. Znajdziesz w nich wiele praktycznych wskazówek. Opisałem również swoją przygodę z egzaminem, w tym wszystkie wzloty i upadki. To jedne z najczęściej czytanych wpisów na blogu, przekonaj się sam.

  • Jak zdałem egzamin na członka rady nadzorczej. Praktyczne wskazówki (tutaj),
  • 19 porad, które pomogą zdać egzamin na członka rady nadzorczej (tutaj),
  • Q&A: Egzamin dla kandydatów na członków RN (tutaj).

Potrzebujesz wsparcia?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich czytelników stworzyłem Pakiet materiałów, pozwalający na szybkie i skuteczne przygotowanie do egzaminu. Same merytoryczne treści pozwalające na łatwe i szybkie przyswojenie wiedzy.

pakiet materiałów dla kandydatów na członków organów nadzorczych

W ramach Pakietu materiałów otrzymasz szereg plików przygotowujących do pisania egzaminu. Każdy z nich został skrzętnie dopracowany i poparty doświadczeniem z pierwszej linii zdobytym w trakcie zmagań egzaminacyjnych. Znajdziesz w nim:

Testy. Zawierają 730 pytań wielokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi. Opracowany na bazie aktów prawnych obowiązujących do egzaminu. Aktualne na dzień 10 kwietnia 2020 r.

Formularz oceny stanu wiedzy. Umożliwia zbadanie stanu wiedzy przed przystąpieniem do nauki i daje wskazówki co do kolejnych działań.

Harmonogram nauki. Pozwala na skuteczne rozplanowanie nauki w czasie. Stworzony na bazie własnych doświadczeń i poparty wieloma godzinami pracy z aktami prawnymi i specjalistyczną literaturą.

Lista polecanych książek. Znajdziesz tutaj informacje o rekomendowanych książkach. Zamieściłem wyłącznie sprawdzone pozycje ułatwiające zrozumienie i praktyczne zastosowanie pozyskanej wiedzy.

Lista wskazówek egzaminacyjnych. Zebrałem w jednym miejscu wszystkie najważniejsze wskazówki egzaminacyjne. Pomogą zarówno w czasie rozwiązywania części pisemnej, jak i w trakcie części ustnej przed komisją.

Listę polecanych witryn internetowych. W trakcie nauki do egzaminu korzysta się nie tylko z pozycji książkowych. Świetnie sprawdzają się również strony internetowe. Na liście wybrałem te najlepsze.

KUP PAKIET TERAZ

kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Następny artykuł

Kiedy złożyć wniosek o upadłość?

Brak komentarzy

Anuluj